Μετάβαση στο περιεχόμενο. Μετάβαση στην πλοήγηση

5th International Congress on Food Technology

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Εγγραφή και Υποβολή Περιλήψεων και Εργασιών Υποβολή Περίληψης
Ενέργειες Εγγράφων

Υποβολή Περίληψης

Τελευταία τροποποίηση 01/07/2006 18:42

Οι περιλήψεις πρέπει να προετοιμασθούν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 1. Η περίληψη πρέπει να δακτυλογραφηθεί στα Αγγλικά ή Ελληνικά εντός του πλαισίου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
 2. Χρησιμοποιήσατε το Microsoft Word, Times New Roman με μέγεθος 12 pt στο κείμενο και 14 pt στον τίτλο και με μονό διάστημα παραγράφου.
 3. Η πρώτη γραμμή πρέπει να περιέχει τον τίτλο που γράφεται με Γράμματα Τίτλου, Έντονα και Κεντραρισμένα.
 4. Στη 2η γραμμή, να αναγράφεται το όνομα (-τα) του συγγραφέα (το όνομα να προηγείται του επιθέτου) χωρίς τους ακαδημαϊκούς τίτλους. Θέσατε έναν αστερίσκο (*) δίπλα από το όνομα του ομιλητή.
 5. Η 3η γραμμή πρέπει να περιλαμβάνει το εργαστήριο και το ίδρυμα στο οποίο έγινε η εργασία, καθώς και η πλήρης διεύθυνση.
 6. Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε κεφάλαια και υπογραμμίσεις στον τίτλο και το κείμενο.
 7. Η περίληψη πρέπει να αναφέρεται συνεκτικά στο σκοπό της μελέτης και τα αποτελέσματα της παρουσίασης. Η περίληψη δεν πρέπει να περιέχει πίνακες και σχήματα.
 8. Ο συγγραφέας για επικοινωνία πρέπει να δηλώσει τον τύπο της παρουσίασης, προφορική ή poster. O τύπος της παρουσίασης μπορεί να αλλάξει από την Επιστημονική Επιτροπή.
 9. Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν μέσω του Διαδικτύου από την ιστοσελίδα του συνεδρίου (Δελτίο Υποβολής Περίληψης) ή να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπών ή τη Γραμματεία του συνεδρίου.
 10. Εάν οι περιλήψεις πρόκειται να αποσταλούν ταχυδρομικά, παρακαλούμε να περιληφθούν μια δισκέτα 3.5″ ή CD με την περίληψη και 3 (τρία) A4 φωτοαντίγραφα αυτής και να αποσταλούν στη γραμματεία του συνεδρίου μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2006. Περιλήψεις που στέλνονται με fax δεν θα γίνουν δεκτές.
 11. Ο ομιλητής πρέπει να εγγραφεί ως σύνεδρος.
 12. Η εγγραφή που γίνεται για τον ομιλητή δεν περιλαμβάνει άλλους συμμετέχοντες στην εργασία.
 13. Παρακαλώ επιλέξτε το επιστημονικό πεδίο ή τη θεματική ενότητα, που είναι καταλληλότερη για την παρουσίασή σας σημειώνοντας καταλλήλως στο δελτίο υποβολής της περίληψης.
 14. Η προθεσμία για την υποβολή της περίληψης είναι 15 Δεκεμβρίου 2006.

Μετά την παραλαβή των περιλήψεων οι υπεύθυνοι θα λάβουν ειδοποίηση για το αν η εργασία τους γίνεται δεκτή και εάν θα είναι προφορική ή poster.


Αυτός ο ιστοχώρος κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Plone. Πιέστε για περισσότερες πληροφορίες.

Design and Development by
Design and Development by P@P@GRIGORIOY OSC