Μετάβαση στο περιεχόμενο. Μετάβαση στην πλοήγηση

5th International Congress on Food Technology

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Πρόγραμμα Συνεδρίου Πρόγραμμα Γραπτών Εργασιών
Ενέργειες Εγγράφων

Πρόγραμμα Γραπτών Εργασιών

Τελευταία τροποποίηση 06/03/2007 23:03

Οι γραπτές εργασίες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και θα αναρτηθούν τις ώρες που προβλέπει το παρακάτω πρόγραμμα.

GROUP A

 

Παρασκευή, Μαρτίου 10, 2007

Αίθουσα C

14:30 – 20:30            onwards Conference desk open

 

 1. Use of Flour Lactoacid Concentrate for Quality Improvement of Wheat and Rye Bread, Elina Sturmovica
 2. Pulsed Electric Field Applications in Oil Industry, Aytac Saygin Gumuskesen *, Fahri Yemiscioglu
 3. Analysis of Volatile Compounds in Extra-Virgin Olive Oil by Solid Phase Microextraction Coupled to Gas Chromatography with Flame Ionization Detection, Andrea Biolatto;Valeria Messina*; Ana M Sancho; Noemí de Walsöe de Reca
 4. Rapid Assessment Methods for Monitoring Oxidation during Deep-Fat Frying, Fahri YEMİŞÇİOĞLU*,  Aytaç SAYGIN GÜMÜŞKESEN, İsmail EREN, İpek AKIN
 5. Innovative preserving of drinks, Simin Hagh Nazari
 6. Triglycerides and their fatty acid composition in edible Mediterranean molluscs and crustacean, Vassilia J. Sinanoglou*, Dido Meimaroglou, Sofia Miniadis-Meimaroglou
 7. The Effects of Interesterification Reactions on Color Parameters, Oxidative Stability of Some Oil-Fats, Goktay TAS, Ayca AYLANGAN *, Aydin OZTAN
 8. Phenolic compounds of various fruits and their antioxidant activity, E. Tzanakis, Th. Kalogeropoulos, St. Tzimas, A. Chatzilazarou, E. Katsoyannos, A. Labropoulos*
 9. Extraction, Antioxidant and Antibacterial Activity of Carotenoids from Tomato Waste, Theodora-Ioanna Lafka, Panagiotis Mastorakos, Vassilia Sinanoglou, Spyros Konteles, Andriana E. Lazou and Evangelos S. Lazos*
 10. Turkish Style Aromated (Ready –To-Eat) Meat Snack Production: Consumer Acceptability and Safety Evaluation, Birol Kilic*, Gulden Basyigit Kilic, Orhan Onur Askin
 11. Application of electromagnetic energy for inhibition of food allergy, Anthimia Batrinou*, Vassilia J. Sinanoglou, Spyros Konteles, George Seiragakis, Konstantinos Sflomos
 12. Why commercial vodka is 45% aqueous solution of ethanol?, Jozef Mazurkiewicz, Hanna Maria Baranowska, Michal Wojtasik, Piotr Tomasik*
 13. The Cider Production in the World, Yalcin Gucer*, R.Ertan Anli
 14. Biological decontamination of food packaging materials at atmospheric pressure, Mona Popa*, Petru Niculiţă, Amalia Miteluţ, Mihaela Ghidurus, Mira Turtoi, Mihaela Geicu
 15. Heat-Induced Changes in Beta-Lactoglobulin Susceptibility to Thermolysin Hydrolysis, *Nicoleta Sava, Iesel Vand Der Plancken, Gabriela Rotaru, Marc Hendrickx
 16. Tuber starch extrudates: promising material for food industry, S. Kowalski, D. Gumul, G. T. Zieba, M. Lukasiewicz, B. Achramowicz*
 17. Effect of lipid fraction and mean droplet size of oil-in-water emulsions stabilized by polysaccharide/protein mixtures on the release of selected aroma compounds, Stefania Karaiskou, Adamantini Paraskevopoulou*
 18. Combined Membrane Technology for Prefiltration and Preconcentration of Blackcurrant Juice, Szilvia Bánvölgyi*, Erika Békássy-Molnár, Gyula Vatai
 19. Salt Reduction in Meat Products Such As Traditional Meatballs, Aytunga Budak*, Semra Kayaardı
 20. Effects of polyols on barley β-glucan cryogelation in ice cream model systems, Athina Lazaridou*, Hariklia Vaikousi, Costas G. Biliaderis
 21. Thermal, mechanical and water vapor barrier properties of sodium caseinate films containing antimicrobials and their inhibitory action on Listeria monocytogenes, Eleana Kristo, Konstantinos P. Koutsoumanis, Costas G. Biliaderis*
 22. The formation of furan derivatives in pine honey during storage, Tananaki Ch., Thrasyvoulou A.
 23. Changes in the profile of major volatile compounds of a white wine from Cephalonia according to storage length and packaging material, C. I. Piperidi, P. G. Demertzis and K. Akrida-Demertzi*
 24. Free radical scavenging activity of plant extracts of Greek origin, Vassiliki Papageorgiou, Stratos Komaitis, Charalampos Proestos, Michael Komaitis
 25. Some technologic proprieties of common date (Phoenix dactylifera L.) fruits, Salem Benamara*, Hassina Gougam, Hayet Chibane, Amrane Djouab, Adiba Benahmed
 26. Use of Weibull model to predict the moisture and salt contents of sardine sheets during vacuum pulse osmotic dehydration, Otoniel Corzo*, Nelson Bracho
 27. The effect of drying method on bulk density, porosity and shrinkage of quince, Banu Koc, Ismail Eren, Figen Kaymak-Ertekin*
 28. Drying Kinetics of Red Chillie in a Hot Air Dryer, Basavaraj.M, G.P.Prabhukumar, *B.Satyanarayan Reddy
 29. Degradation Kinetics of Chlorophyll in Spinach, Meltem Kozan, Feryal Karadeniz*, Nuray Koca, Hande Selen Burdurlu
 30. Influence of Fat and Hydrocolloids on Batter-type Dough Rheological Behavior, Theodora-Ioanna Lafka, Evangelos S. Lazos* and Michael S. Bratakos
 31. Flowability Impact on Homogeneity of Blend Quality, Bauman, I., Ćurić, D, Boban, M.*, Janjatović D.
 32. Effect of Water Content and Temperature on the Viscosity of Herbhoneys, Lesław Juszczak*, Robert Socha, Teresa Fortuna
 33. Viscosity of Concentrated Apple Juice as a Function of the Temperature and Soluble Solids Content, Lesław Juszczak*, Mariusz Witczak, Teresa Fortuna
 34. Effect of freezing and microwave heating on gluten-free bread and bread containing gluten storage stability, Margarita Liassi, Ioanna Mandala*
 35. Application of the SAFES Methodology (Systematic Approach to Food Engineering Systems) To Asses Quality on Condensed and Powdered Milk, Cristina Barrera, Ana Heredia, Lucía Seguí*, Pedro Fito
 36. Concentration of Whole Egg Liquid with Different Membrane Processes, Ivetta Vincze*, Lajos Tovari, Gyula Vatai
 37. Crystallization of the supersaturated sucrose in the presence of glucose and fructose, Kikkas, Anna, Kirs, Evelin, Annuste Tiina, Laos Katrin*, Menert, Anne, Paalme Toomas
 38. The effects of domestic cooking methods on colour and chlorophyll changes of green peas (Pisum sativum L.), Marija Jokanović*, Slobodan Tojagić, Ljubiša Šarić, Natalija Džinić
 39. Twin-Screw Extrusion of Whey Protein Concentrate/Corn Flour Blends as Affected by Feed Moisture, Mladen Brnčić*, Branko Tripalo, Marina Miličić, Damir Ježek, Tomislav Bosiljkov
 40. Application of the SAFES Methodology (Systematic Approach to Food Engineering Systems) to Assess Quality and Control A Cured Loin Process, Pedro J. Fito*, Angel Arguelles, Maria Luisa Castello, Pedro Fito
 41. Phase Change Heat Transfer in Food Materials, Subrahmaniyam Susarla
 42. Compression, creep and stress-relaxation testing of wheat flour doughs – relation to end-product properties, Patrick Fustier, Athina Lazaridou, Costas G. Biliaderis*
 43. Applications of the supercritical anti-solvent process for the re-crystallization and micronization of food and pharmaceutical ingredients, Yan-Ping Chen
 44. Effect of Moisture Content on Oil Expression Characteristics of Jatropha Curcas L. (Ratanjot) On a Hydraulic Press, Pankaj Kumar Paswan and Ram Krishna Pandey*
 45. Concentration of biological vinegar by membrane technology, E Fogarassy, E. Bekassy-Molnar, Gy. Vatai
 46. Studies on High Velocity Hot Air Drying characteristics, Udai Singh & Ram Krishna Pandey*
 47. Study about the vegetables used as raw material for lactic acid juices obtaining, Manea Iulia Buruleanu Lavinia
 48. Modeling of Minerals in Iranian-type Cheese During Aging, *Saied Ali Yasini Ardakani, Abolfazl Kheirkhah, Mohamad Reza Ehsani
 49. An Investigation on Some Physical and Chemical Properties of Some Chickpea Varieties of Different Cooking Process, Neriman BAGDATLIOGLU Alime KOPAC
 50. Effect of the Accelerated Electron Beams on the Main Free Radical Scavengers in Sea Buckthorn Powder, R. Minea*, Monica R. Nemtanu, Ecaterina Mitru, Nora Radulescu
 51. Pigskin / starch edible films: effects of glycerol on their physical properties, P. Bergo, P.J.A. Sobral, J.M.Prison
 52. Physical properties of gelatin films plasticized with glycerol, P Bergo*, PJA Sobral1, JM Prison, A. A. Vercik
 53. A Research on Formation of Biogenic Amine in Cucumber Pickles Produced by Using Starter Culture, TURGUT Zeynep, AYHAN Kamuran*
 54. Microbial Contamination in Orange, Pomegranate and Sugar-Cane Fresh Juice, Vineeta Gupta*, R. k. Agrawal
 55. Constitute of Bioactive Peptides with Lactic Acid Bacteria, Hatice Şanlıdere Aloğlu* Zübeyde Öner Taner Sarıoğlu
 56. Human Breast Milk: A Source of Probiotics, Sine Ozmen Togay*, Ayhan Temiz
 57. Studying the Effects of Heat and Cold Shock on Microstructure and Survival of Some LAB in Yoghurt, Farideh Tabatabai,, *Samira Yeganehzad,, Ali Mortazavi
 58. The Influence of the Autochthonous LAB on the Ripening of White Brined Cheeses, Jelena Djerovski*, Zorica Radulović, Dragoslava Radin, Dragojlo Obradović, Predrag Pudja
 59. Food bacterium Listeria monocytogenes Growth Inactivation and Fatty Acids composition Changes by Weak Acids, I Kiakis, T.Baltzis, P.Xenikakis, S.Mastronicolis*
 60. Biochemical, Microbiological and Sensorial Characterization of Fermented Milks Containing Bifidobacteria, Barascu Elena
 61. Cold Adapted Listeria monocytogenes which Contaminated an Artificially Prepared Soft Cheese can Enhance Survival During Cheese Ripening, M. Sapka, N. Sourounis, E. Petrova1, V. Sotiroudis, C. Tzia, *S. Mastronicolis
 62. Inactivation of Escherichia coli in Pomegranate Juice by Sonication, Kunduhoğlu, B.*, Çoksöyler, F.N., Pilatin S.
 63. Investigation of the Microbiologicial Quality of Smoked Tench (Tinca tinca) Produced by Using Different Metods during Storage Period at 4 oC. Filiz KÖK, Oğuz KORKUT, Kadir ÇAPKIN
 64. The Physico-Chemical and Sensorial Characterization of Fermented Milk with Same Fungal Strains of Penicillium Roqueforti and Penicillium Camemberti in Submerged System, Maria Iordan*, Elena Barascu
 65. The Establishment Complex Biosynthesis Media to Obtain Cheese Flavourings Roquefort and Camembert Type, Maria Iordan*, Elena Barascu
 66. Microflora of Mould-Ripened Cheeses, Ilkin Yücel Şengün*, Şeniz Karabıyıklı, Dilek Bengü Yaman
 67. Influence of Ethereal Oils Extracted from Apiaceae Family Plants on Some Pathogen Microorganisms, Anita Klaus, Damir Beatovic, Miomir Niksic, Slavica Jelacic, Viktor Nedovic, Tanja Petrovic
 68. Yeast and the food manufacturing industry, Obed Kwabla Gakpe
 69. The Comparison of Chemical Composition between Organic and Conventional Milks, J.Zagorska*, I.Ciproviča
 70. Effects of brine concentration and temperature on color changes of sardine sheets during osmotic dehydration, Otoniel Corzo, Nelson Bracho*, Rosa Millán
 71. The Influence Of Seasonal Factors, Geographical Localization And Facility Design On Airborne Microbiota Associated With School Feeding, J. Manyatsa*, P. Venter, and J.F.R. Lues
 72. PCR-RFLP And Lab-On-A-Chip Technology As A Mean To Authenticate Roasted Coffee Beans, Stelios Spaniolas*, Maroussa Tsachaki, Malcolm Bennett, Panagiotis Kalaitzis, Gregory Tucker
 73. Development of Single Nucleotide Polymorphism Markers to Authenticate Extra Virgin Olive Oil, Stelios Spaniolas*, Christos Bazakos, Gregory Tucker, Panagiotis Kalaitzis,
 74. Influence of Selenium Additives on Aminoacids Content in Wheat Grains, Mara Duma*, Daina Karklina
 75. Chemical Composition And Antimicrobial Activity Of Plant Essential Oils, Marina Kravets, Tiina Lõugas*, Anne Orav, Raivo Vokk
 76. Formation Of TVB-N And Biogenic Amine - Putrescine In Vacuum And Modified Atmosphere Packed Fresh Carp (Cyprinus Carpio),  Elva Kamolina*, Lija Dukalska
 77. Safety and Handling Practices Associated with South African Street-Vended Foods, J.F.R. Lues*, M.R. Rasephei, P. Venter, M.M. Theron
 78. Pressurised Fluid Extraction and HPLC/DAD/MS Analysis of Antocyanins from Red Cabbage, Panagiotis Arapitsas,* Charlotta Turner and Per Sjöberg
 79. Fatty Acid Composition of Margarines in Vojvodina with the Emphasis on Trans Fatty Acid, Snežana Kravić*, Nikola Marjanović, Zvonimir Suturović, Jaroslava Švarc-Gajić, Mira Pucarević
 80. Odorant And Sanitary Differences Between Salmon Smoked Traditionally And Salmon Treated By Liquid Smoke, Vincent VARLET*, Carole PROST, Mireille CARDINAL, Camille KNOCKAERT, Josiane CORNET, Fabrice MONTEAU, Bruno LE BIZEC, Thierry SEROT
 81. Changes Of Oils Quality During Storage, Aldona Bluka*,, Ilze Cakste,, Mara Kuka
 82. Content of Deoxynivalenol and Ochratoxin A in Wheat, Barley and Oat Grains, Daina Rubene*, Peteris Kuka
 83. The ATP Assay, A Method for Measuring Biological Activity in Raw Milk, Adrian Caprita*, Rodica Caprita, Teodor Vintila
 84. Volatile and Biogenic Amines Changes in Salted Semipreserved Cuttlefish (Sepia Officinalis) during Processing Steps and Storage in Optimal and Abuse Temperature (Simulating Market Conditions), Ibrahima Cisse*, Osvaldo S. Da Costa, Artur-Xavier Roig-Sagues, Manuela Hernandez-Herrero
 85. Aroma of Virgin Olive Oil Headspaces from Four Tunisian Cultivars, Imen Oueslati*, Faouzia Mahjoub Haddada, Kaouther Methenni, Douja Daoud, Mokhtar Zarrouk
 86. Some Chemical Properties of Sucuks Sold in Tekirdağ, İsmail Yılmaz, Hasan Murat Velioğlu
 87. Determination of Quality Characteristics of Chicken Nuggets Produced with Various Coating Materials, Kadir Gürbüz GÜNER, İsmail YILMAZ
 88. Changes of aroma and polyphenolic composition of white wine during alcoholic fermentation, Karin Kovacevic Ganic*, Tomislav Lovric,, Drazenka Komes,, Jasminka Pecek
 89. Evaluation of the Antioxidant Activity of Methanol Plant Extracts, A. Kiritsakis, Ch.Papagrigorioy, N.Botsoglou, K. Kiritsakis and Z. Polymenopoulos

 

 

 

 

GROUP B

 

Σάββατο, Μαρτίου 10, 2007

Αίθουσα C

11:00 – 19:00            onwards Conference desk open

 

 1. Kinetic Model Development as A Prediction Tool for the Study of Non Enzymatic Browning during Heating of Apple Juice Concentarates and Honey Differing In Water Activity, Hariklia Vaikousi*, Konstantinos Koutsoumanis, Costas G. Biliaderis
 2. Evaluation of Drying Methods With Respect To Drying Parameters, Some Nutritional And Colour Characteristics Of Peppermint (Mentha X Piperita L.), Derya ARSLAN, Mehmet Musa ÖZCAN,*
 3. Effects of Different Process Temperatures on Chemical and Sensory Properties of Rosehip Nectar, Oktay Yıldız, Mehmet Alpaslan & *Meryem Kara
 4. Cereal Industry and Products in Turkey, Nazli YEYINLI*, Ergun KOSE

5.       Eκτίμηση του Ποιοτικού Δυναμικού του Σκληρού Σίτου στις Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας, Μαρία Ηρακλή, Μανώλης Τσοχατζής και Μαρία Παπαγεωργίου*

6.       A new product: Cracker production from traditional tarhana dough, Nermin Bilgiçli & Meryem Kara

 1. Η  Βιομηχανία της Παραγωγής Τοματοπολτού στην Ελλάδα του 2006: Υφιστάμενη Κατάσταση-Προοπτικές, Νίκη Λαϊοπούλου

8.       Jam Manufacture of Persimmon by Osmotic Dehydration without Thermal Treatment, Igual, M.*, Castelló, M.L., Andrés, A., Ortolá, M.D

9.       The Use of Oregano (Origanum vulgare L.) Essential Oil and Hydrosol in Green Olive Fermentation, Mehmet Musa ÖZCAN* Derya ARSLAN, Ali Osman AYDAR

 1. Effect of Dehydration on Nutritive Value of Capsicum Annum. L, J P Pandey* C V Pulavarti and H Pandey
 2. Beer fermentation by immobilized yeast in PVA/alginate beads using a Catalytic Multistage Fixed Bed Tower Bioreactor, V. Manojlovic*, V. Sipsas I. Leskosek-Cukalovic, B. Bugarski, M. Kanellaki, V. Nedovic
 3. Antioxidative potential of spices in milk fat, Tetyana Dyman
 4. Phytosterols: existence in foods and cholesterol lowering effects, Orhan DAĞLIOĞLU and Tuncay GÜMÜŞ
 5. Process optimization of hard candy based on Isomalt and enrichment by fluoride and calcium, Majid Afshary*, Shadi Bolourian,
 6. Determination of tyramine in Iranian yoghurts, Behrooz Jannat, Mohammad Reza Oveisi, Naficeh Sadeghi*, Mannan Hajimahmoodi, Shadi Kokabi
 7. RP-HPLC and Electrophoresis of ß-Lactoglobulin as Indicator for Heat Load of Extended Shelf Life Milk, Helmut K. Mayer*, Kristina Nussbaumer, Bernd Raba
 8. Free Radicals and Antioxidants in Wheat Seeds, Aleksandra Mišan*, Dubravka Štajner, Marija Kraljević-Balalić, Anamarija Mandić
 9. Effect of various extraction conditions on the phenols content and free radical scavenging activity of tea, Drazenka Komes*, Damir Karlovic, Karin Kovacevic ganic, Dunja Horzic,Ivana
  Glavas
 10. Influence of Thermal Treatment on the Color of Soy Protein Isolate Gel            , Elena Corina Popescu
 11. Optimization of High Cellulose Muesli Composition, Ivana Sedej*, Jasna Mastilović, Marijana Sakač, Slobodan Tojagić
 12. Antioxidant activity of buckwheat flour, Marijana Sakač*, Aleksandra Mišan, Ivana Sedej, Đorđe Medić, Mladenka Pestorić
 13. Prophylactic properties of extruded snacks with the share of rye bran, Halina Gambuś*, Florian Gambuś, Anna Matusz-Mirlak, Paulina Gaura, Anna Nowotna, Rafał Ziobro, Bohdan Achremowicz
 14. Advantage of linseed meal utilisation in wheat bread baking, Halina Gambuś*, Florian Gambuś, Anna Nowotna, Rafał Ziobro, Bohdan Achremowicz
 15. Phomological and Technological Characteristics of Solar Dried Apricot Sorts, Ljubica Karakasova, Vesna Rafajlovska Aleksandar Atanasovski, Boris Ristevski1
 16. Consumer preferences and the comparison of selected properties of the olive oils available on the Polish market, M. Baczkowicz, T. Fortuna, , S. Pietrzyk, A. Bańdura
 17. Recent developments in European Community legislation regarding food safety, Kiritsaki A. Ioanna
 18. Το νομικό πλαίσιο παραγωγής και διακίνησης βιολογικών προϊόντων και συσχέτιση με τη νομοθεσία περί συμβατικής κτηνοτροφίας και το νέο πακέτο υγιεινής τροφίμων, Γ. Μεθενίτου , Ε. Μαλισσιόβα*
 19. Production of Extracellular Lipase from Aspergillus niger by Solid-State Fermentation and Submerged Fermentation, Gwen Falony, Janny Coca Armas, Julio C. Dustet Mendoza and José L. Martínez Hernández*
 20. Effect of fermentation and cooking on the antioxidant activity of Cajanus cajan, Marisela Granito*, Gilberto Hernández
 21. Effects of Ganoderma lucidum extracts on beer flavour, Saša Despotović*, Ida Leskošek-Čukalović, Anita Klaus, Viktor Nedović, Miomir Nikšić
 22. Possible Gene Transfer from GM Soya to Nitrogen Fixing Bacteria, D. Argyropoulos,, T. Varzakas*, Ch. Psallida and, C. Israilides
 23. The quality evaluation of vegetables juices processed by lactic acid fermentation using the correlation analysis, Buruleanu Lavinia*, Nicolescu Carmen
 24. Ca-alginate hydrogel structural ordering - the influence on yeast cell growth dynamics, Ivana Pajić-Lijaković*, Milenko Plavšić, Branko Bugarski, Tatjana Volkof- Husović,  Mirjana Pešić, Viktor Nedović
 25. Enzymatic oxidation of olive oil: lipoxygenase isolation from olives and test during malaxing process, Faten KOTTI, Kais JAZIRI, Faten ARAB,, Ghada BEN YOUSSEF, Amany AMIRA, Yosra MATER,, Samira SIFI, Noha FARES, Mohamed GARGOURI
 26. Effect of lactic starter on electrophoretic patterns of gliadins,  Ozan Gurbuz*, Duygu Gocmen Adnan Fatih Dagdelen, A. Neslihan Inkaya, Ismail Tosun
 27. A preliminary study on production of high cell density cultivation of Lactobacillus casei and lactic acid, *Daryoush Abedi, Hassan Korbekandi, Mohammad Jalali, Mohammad Reza Fazeli, Marzieh Hidari
 28. The Role of Aeration in Pectinase Fermentation of Aspergillus sojae, Selale Oncu*, Sevcan Unluturk, Canan Tari
 29. Study of Milk-Clotting Activity from Higher Basidiomycetes, Tatyana Dmitriyeva*, Inna Feist,, Nina Denisova,, Mark Shamtsyan
 30. Microwave extraction of pectin from red currant, Sándor Beszédes, Zsuzsanna László, Cecilia Hodúr*, Gábor Szabó
 31. Preliminary Characterisation of a Crude Peroxidase from Onion Solid Wastes, Souheila Abbeddou, Dimitris P. Makris*, Panagiotis Kefalas
 32. Effects of Processing and Thermal Treatments on Dietary Fibre Fractions of Onion Waste, V. Benítez,, E. Mollá,, M. A. Martín-Cabrejas,, Y. Aguilera,, F. J. López-Andréu,, R. M. Esteban
 33. Degradation of some component of dairy waste water by ozonation, Zsuzsanna László*, István Süvöltős, Cecilia Hodúr
 34. Extraction of natural antioxidants (polyphenols, carotenes, tocopherols) from food industry wastes with cloud point extraction using food grade surfactant, E. Katsoyannos, A. Chatzilazarou, O. Gortzi, S. Lalas, Sp. Konteles
 35. Production and Preliminary Characterisation of Honey Vinegar, Dunning, N.; Ktenidou, C.; Cavaco, T and Figueira, A. C.*
 36. Investigation of Different Triticale Varieties as the Substitute for Malt in Wort Production, Olgica Grujic, Jelena Pejin and Srboljub Dencic
 37. The kinetics of lactose isomerization to lactulose in the presence of sodium Aluminate, Abdolreza Hashemi, Farzin Zokaee Ashtiani
 38. Effect of Pan-Frying In Extra-Virgin Olive Oil on Odour Profile, Volatile Compound and Vitamins, Valeria Messina*,Andrea Biolatto;Adriana Descalzo;Ana Sancho;Luciana Rossetti; Rosa Baby; Marcelo Cabezas;Noemí E.Walsöe de Reca
 39. Effect of organic acidulates and its salts in hard candy processing by continuous vacuum cooker, Bellal Hossain
 40. Oxidation of potato starch using hydrogen peroxide under microwave irradiation, Sz. Bednarz*, M. Lukasiewicz, B. Achremowicz, M. Grzesik, D. Bogdal
 41. Changes in colour characteristics of irradiated foods, Vassilia J. Sinanoglou*, Anthimia Batrinou, Stamatis Tzimas, Niki Panopoulou, Konstantinos Sflomos
 42. Yoghourt with the date powder, Amellal Hayet*, Benamara Salem
 43. Preservation the Color of Frozen Cherry (Rodendino) Tomatoes by Coating Process, Taner Baysal*, Seda Ersus, Aslıhan Demirdöven, Necati Öztürk, Velittin Gurgun
 44. Comparison of Antioxidant and Antimicrobial Activity of Some Food Industry Waste Extracts, Theodora-Ioanna Lafka, Andriana E. Lazou, Vassilia Sinanoglou, Spyros Konteles, and Evangelos S. Lazos*
 45. Study and Optimization of a Manufacturing Process Traditional of the Vinegar from Two Varieties of Common Dates Cultivars in the South Algerian., Megdoud Djemaa *, Benahmed Djilali Adiba., Benamara Salem
 46. Study and Applications of the Surface Tension of Still Wines, Efimia Hatzidimitriou*, Pelagia Glampedaki, Adamantini Paraskevopoulou, Sofia Pegiadou
 47. Effect of ultrasound treatment on solubility, foaming and emulsifying properties of whey protein suspensions, Anet Režek Jambrak, Zoran Herceg*, Suzana Rimac Brnčić, Vesna Lelas and Ivana Ljubić
 48. Modeling the Physiochemical and Sensory Properties of Probiotic Yoghurt Produced from Heat and Cold Treated Starters, Farideh Tabatabai,, *Samira Yeganehzad,, Ali Mortazavi
 49. Recent Progresses on Maximization of Oligosaccharide Production, Hacı Ali GÜLEÇ*, Nedim ALBAYRAK
 50. Drying of eggplants for utilization in several meals, Hulya CAKMAK, PERVİN APALAK, Safiye Nur DIRIM
 51. Water sorption isotherms and glass transitions in blackcurrants and redcurrants, Solvita Kampuse*, Gemma Moraga, Kaspars Kampuss, Sandra Muizniece-Brasava
 52. Evaluation of any probable oxidative effect of microwaved food in blood of rat in a period of one year, Mansoureh Sedehi Esfahani*, Sousan Khadivi
 53. Influence of water activity on xylanase thermal stability: Developing a Time Temperature Integrator for thermal processing evaluation, E. Gogou*, X. Lemontzoglou, P. Katapodis, P. Christakopoulos, P.S. Taoukis
 54. Nanotechnology in Food, Hatice Akdaş, Aynur Gül Karahan, M. Lütfü Çakmakçı
 55. Extrudates made of some cereal and pseudo cereals starches; physicochemical properties versus possible application, S. Kowalski, D. Gumul, G. T. Zieba, M. Lukasiewicz, B. Achramowicz*
 56. The Influence of the Processing Parameters on Whey Ultrafiltration, Daniela Borda*, Silvius Stanciu, Nicoleta Sava, Gabriela Rotaru, Petru Alexe, Gabriela Gavrila
 57. The Future of High Pressure Processing in the Food Industry, Dilek Özcan*, Gözde Bayraktaroğlu, Eda Toprak, Mine Uysal, Ersel Obuz
 58. Using cooling-irradiation process to increase shelf life of strawberry, Mahacine Amrani
 59. Flavour of cultivated mushrooms by the use of Purge and Trap method, S. A. Vekiari, A. Philippousis
 60. Antioxidant Properties of Non-Polar Extracts from Selected Lamiaceae Species Grown in Crete, Vasiliki Lagouri*, Angeliki Mpantouna, Prokopios Stathopoulos
 61. Seasonal variation of essential oils of Pistacia lentiscus L.  (Anacardiaceae) and Myrtus communis L. (Myrtaceae) grown in Zakynthos, Chryssavgi Gardeli, Athanasios Mallouchos,  Marina Papaioannou, Theodosis Kibouris, Michael Komaitis
 62. Assess Quality and Control A Cured Loin Process, Pedro J. Fito*, Angel Arguelles, Maria Luisa Castello, Pedro Fito
 63. Researches on the Evolution of Sensorial and Chemicals Characteristics of the Sea Buckthorn Juice Preserved through Different Methods, Manea Iuliana*, Manea Laur, Buruleanu Lavinia
 64. Mechanical expression of oil from oil seeds with and without enzymatic pretreatment -A review, Ram Krishna Pandey*, D.K. Gupta, Durgesh Nandini, Pankaj Kumar Paswan
 65. The Use of Irreversible Thermodynamics to Analyze the Osmotic Dehydration of Apple Isolated Cells, Lucía Seguí, Pedro José Fito, Pedro Fito
 66. Flow and viscoelastic properties of wheat starch paste in presence of starch syrups, Lesław Juszczak*, Mariusz Witczak, Rafał Ziobro, Teresa Fortuna1
 67. Influence of the Variety and Osmotic Treatment on Respiration Rate of Tomato, A. Heredia*, C. Barrera, A. Andrés
 68. Optimization of hot air drying and storage of Cauliflower (Brassicaoleracea), Shahzad Faisal & Ram Krishna Pandey*
 69. Changes of pH and Acidity in Cheeses and Brine Made by Different Amounts of Rennet, *Saied Ali Yasini Ardakani, Abolfazl Kheirkhah, Mohamad  Reza Ehsani
 70. Behaviour of the Biological Compounds and Antioxidant Activity of Spirulina Platensis Treated with Accelerated Electron Beams, Monica R. Nemtanu*, R. Minea, S. Manea, Nora Radulescu, Elena Mazilu
 71. Mechanical properties of gelatin films plasticized with glycerol, diethyleneglycol and polypropyleneglycol, P Bergo*, PJA Sobral, ACS Vadala, VCI Guevara
 72. Method for determination of benzophenone from printed cartonboard food- packaging materials by liquid chromatography tandem masspectrometry, Guntis Cepurnieks*, Lija Dukalska
 73. Effect of Medium Components on Bacteriocin Production by Lactobacillus Plantarum St23ld Isolated From Spoiled Olive Brine, Svetoslav D. Todorov, *Manuela Vaz-Velho, Leon M. T. Dicks
 74. The Spoilage Effect of Shewanella putrefaciens in Whiting Fishes, Özgür ÇADIRCI
 75. Efficacy of Zataria, Satureja and Pelargonium essential oils as antimicrobial agents against Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes in potato salad, Mohammad Jalali*, Daryoush Abedi, Gholamreza Asghari, Maryam Taghipor, Karine Ghoukasian
 76. Growth of Some Micro Organisms on Broiler Carcasses Stored at Different Temperatures after Air and Water Chilling Processes, Başak Tuncer, U. Tansel Şireli*
 77. Effect of gamma irradiation on microbiological quality of some dried nuts, Tuncay GUMUS, Orhan DAGLIOGLU, Umit GECGEL, Murat TASAN, Muhammet ARICI
 78. In vitro effect of prebiotics on the growth and acidifying activity of Lactobacillus acidophilus (La-5), Ayla Sener*, Ayhan Temiz
 79. Comparative study between overlay method and selective-differential media for recovery of stressed cells of Enterobacter sakazakii from infant formula milk, Murad A. Al-Holy *, Mengshi Lin, A. Rasco
 80. Comparison of Food Pathogens Occurrence in Raw Milk between Ecological and Conventional Farms, Marcela Vyletelova*, Vaclava Gencurova*
 81. Έλεγχος της μικροβιακής ποιότητας δειγμάτων ελληνικής ρίγανης, Ψωμάς Ευδόξιος*, Παπαντωνίου Δημήτριος, Πετρίδης Δημήτριος
 82. Suitability Of New Lettuce Varieties Destined To Fresh Cut Products, *Virgilio Giannone, Barbara Ingallinera, Chiara Longo,, Domenica Scuderi Giuseppe Noto, Giovanni Spagna 2,, Rosa La Rosa
 83. Influence of Microwaved Food Eating on Probable Blood Iron Deficeincy in Rat, Mansoureh. Sedehi Esfahani*, Sousan .Khadivi, Farideh .Rashid Najafi

 

 

 

 

GROUP C

 

Κυριακή, Μαρτίου 11, 2007

Αίθουσα C

 

09:00 – 16:00            onwards Conference desk open

 

 

 1. The Growth Promotion of Bifidobacteria in Milk by Whey and Natural Sources of Nutrients and Growth Factors, Barascu Elena
 2. Molecular Identification and Probiotic Properties of Three Pediocuccus acidilactici Strains Isolated from the Cecum of Chickens, İbrahim Çakır*
 3. Changes in Microbiological Attributes of Turkey Meat Döner during Frozen Storage, Bulent Ergonul*, Akif Kundakci
 4. Assessment of Phenotypic Characteristics of Isolated Psychrotrophic Food-Borne Bacteria, Angeline Jacoby and Hanli de Beer
 5. An Assessment of Airborne Contaminants in the Food Environment, Karabo Shale*
 6. Flax seed marc in wheat bread technology, Solvita Rubene, *Liga Skudra, Tatjana Rakcejeva
 7. An Investigation on the Effect of Date Pit on the Functional and Organoleptic Properties of A Flat-Type Bread (Lavash) In Iran, Shadi Bolourian*, Mohammad H. Haddad
 8. Changes of Physical Parameters in Wheat Bread with Biologically Activated Wheat Grain Additive during Storage, Tatjana Rakcejeva, *Liga Skudra, Lija Dukalska, Ruta Galoburda
 9. Fat And Cholesterol Levels In Meat Produced In Latvia, Janina Kivite*, Daina Karklina
 10. Influence of Packaging Technologies on the Shelf Life of Meat Salad in Mayonnaise, Sandra Muizniece-Brasava*, Vita Levkane, Lija Dukalska
 11. Food Properties of Baked Products Containing Xylitol and Sorbitol, Eleonora Winkelhausen, Elena Velickova*, Slobodanka Kuzmanova
 12. Antibiotic Residue Violations and Somatic Cell Counts in Bulk Tank Milk from Konya Region in Turkey. Emrah TORLAK* Ümit GÜRBÜZ Mustafa NİZAMLIOĞLU Mukadderat GÖKMEN
 13. Quality Control At Fresh Product Receiving, Rodrigues, Fernanda; Ferreira, Carlos; Correia, Paula*
 14. Importance of Biogenic Amines in Foods, Sirma YEGİN*, Ali ÜREN
 15. Slaughter-House HACCP Implementation Study, Leal, Mónica; Correia, Paula*, Pinto, Nuno; Mega, Ana Cristina
 16. Effects of Preparatory Procedures on the Quality of Sliced Mushrooms Packaged In Modified Atmospheres, Valerie Cliffe-Byrnes*, David O’Beirne
 17. Active Packaging of Some Fruit and Vegetables with Zeolite, Vildan KUCUK, Safiye Nur DIRIM
 18. Volatile Aroma Compounds In Rapeseed Oil Aromatized With Basil, Zanda Kruma *, An Adams, Roland Verhé, Norbert De Kimpe, Viesturs Kreicbergs
 19. Application of SPC On Quality Management Of Fat Content In A Dairy Industry, Loukia Metaxa*, Dimitris Petridis
 20. Determination of Biogenic Amines In Foods By Capillary Electrophoresis Methods, Özgül Özdestan*, Ali Üren
 21. The Influence Of Chemical Composition On Physical Parameters In Cow’s Milk, Rodica Caprita, Adrian Caprita*
 22. Importance Of Biogenic Amines In Foods, Sirma YEGIN*, Ali UREN
 23. The Influence Of Herbal Mixture On Cytology And Microbiology Of Milk And Its Technological Value, Tadeusz Grega*,, Dorota Najgebauer–Lejko,, Marek Sady,, Jacek Domagała,, Maria Walczycka,, Bartłomiej Faber
 24. Προσδιορισμος Ισταμινης Σε Δειγματα Κονσερβοποιημενων Ιχθυηρων, Α. Παντελόπουλος*, Ε. Πουλιμά, Β. Τζαμτζής, Δ. Χρυσαφίδης
 25. Extending Shelf-Life of Crottin de Chavignol Type Goat Cheese under Different Packaging Conditions, Ozlem Kızılırmak Esmer*, Pınar Balkır, Reyhan Irkin
 26. Effects Of Reducing Salt Levels On Some Quality Characteristics Of Turkey Meatball, Gülen Yıldız-Turp*, Meltem Serdaroğlu, Haluk Ergezer
 27. Simultaneous Determination Of Water-Soluble Vitamins In Supplemented Cereal By Liquid Chromatography, Rita Engel*, László Abrankó, Éva Stefanovits-Bányai, Péter Fodor
 28. Value Added to Whey Permeate thgrough Obtaining Synbiotic Products, Silvius Stanciu*, Daniela Borda, Nicoleta Sava, Gabriela Rotaru, Petru Alexe
 29. The influence of selected parameters of oxidation with hydrogen peroxide on the physicochemical properties of starch, Slawomir Pietrzyk*, Teresa Fortuna, Lukasz Ras
 30. Determination of aflatoxin M1 in Iranian milk products, Mohammad Reza Oveisi*, Behrooz Jannat, Naficeh Sadeghi, Mannan Hajimahmoodi, Shadi Kokabi
 31. Enzyme-linked immunosorbant assay detection of hormone residues in bovine meat, Naficeh Sadeghi*, Mohammad Reza Oveisi, Mannan Hajimahmoodi, Behrooz Jannat, Shadi Kokabi
 32. Aflatoxin M1 (AFM1) in Milk and Dairy Products, Tuncay GÜMÜŞ and Orhan DAĞLIOĞLU
 33. Sterigmatocystin Stability and Presence in Latvian Grains, Aleksandrs Versilovskis*, Velga Mikelsone
 34. Influence of drying method on chemical composition of berry marc, Ingrida Gailite*, Envija Strautniece,, Inta Krasnova,, Dalija Seglina
 35. Lead Determination in Maltodextrins by Potentiometric Stripping Analysis, Jaroslava Švarc-Gajić*, Zvonimir Suturović, Nikola Marjanović, Snežana Kravić
 36. Validation of simple headspace gas chromatography-mass spectrometry method for determination of toxic furan in foods, Janka Vranová*, Zuzana Ciesarová, Alena Bednáriková
 37. Can Some Local Plant Gums Stabilise Dough?, Soleiman Abbasi*, Sahar Foroughinaia, and Zohreh Hamidi
 38. Determination of Pesticide Residue Levels in Citrus Fruits of Izmir Region, Özkan TAĞA Figen DAĞLIOĞLU
 39. Pasting Characteristics of Potato Starch in Hydrocolloid Solutions, Wiktor Berski, Mirosław Grzesik, Grzegorz Kowalski*, Paweł Ptaszek
 40. Contents of some toxic and trace elements in Tuna (Katsuwonus pelamis) in Turkey İsmail Yılmaz*, Bülent Öktem
 41. Development of a Validated HPLC Method for the Determination of Cephalosporin Residues in Veterinary Drugs and Milk Samples, Victoria F. Samanidou, Emmanouil D. Tsochatzis*, Ioannis Ν. Papadoyannis
 42. Brief Immersion in Heated Solutions of Sodium Bicarbonate and Sodium Carbonate to Control Postharvest Green and Blue Molds of Citrus Fruit, Clara Montesinos-Herrero*, Miguel Ángel del Río, Cristina Pastor, Lluís Palou
 43. Enzyme-catalyzed synthesis of hexyl-beta-galactoside via reverse hydrolysis and alcoholysis reactions in organic one-phase system, Irina Mladenoska *, Daniela Nikoloska Nedelkoska, Eleonora Winkelhausen and Slobodanka Kuzmanova
 44. Selectivity of various glycosidases towards alcohol nucleophyles in a transglycosylation alkyl-glycoside synthesis, Daniela Nikoloska Nedelkoska, Irina Mladenoska*, Eleonora Winkelhausen and Slobodanka Kuzmanova
 45. The Presence of Some Anabolic Residues in Beef Meats, İsmail Yılmaz, Gürsoy Durmaz, Barış Öz
 46. Determination of Benzo(a)Pyrene in Olive Oils of Izmir Region by High Performance Liquid Chromatography, Özkan TAĞA & Bilal BİLGİN
 47. Determining the Changes of Antibiotic Residues in Milk with Heat Treatment and During Storage, Tuncay GUMUS Serap Durakli VELIOGLU Osman SIMSEK

49.   Detection and Removal of Pesticides from Greek Wines Using Ultrafiltration and Microfiltration, D. Doulia*, E. Anagnos, K. Liapis

 1. The Influence of pH on Adsorption of Red Alimentar Colorants on the Substratums, Elena Corina Popescu
 2. An Overview of Oilseed and Vegetable Oil Production in Turkey, Orhan Dağlıoğlu*, Murat Taşan, Ümit Geçgel

52.   [..], Nikola Tomic*, Igor Tomasevic, Radomir Radovanovic, Andreja Rajkovic

 1. Μελέτη της σταθερότητας σε οξείδωση λουκάνικων ωρίμανσης με προσθήκη συνδυασμού αιθέριων ελαίων ρίγανης και θυμαριού, Andreas Karamitilios, Stelios Lemonis, S. Grigoropoulou*, D. Petridis*
 2. Characteristics Of Gorgonzola Type Cheeses Produced In Serbia, Sanja Seratlić, Ognjen Maćej, Snežana Jovanović, Miroljub Barać, Stevo Marinković
 3. Influence of Different Amount of Rennet on Gross Composition of Iranian Cheese, * Kheirkhah, abolfaz, Yasini Ardakani, Saied Ali
 4. Beer fermentation by immobilized freeze dried cells in a Novel Air Flow Bioreactor, N. Agouridis*, V. Manolovic, V. Sipsas, B. Bugarski, M. Kanellaki, V. Nedovic
 5. Effect of Dietary Vegetables Oils and Fish Oils on Serum Cholesterol and Hmg-Coa Reductase Activity in Rats, F. Halladj *, A. Ammouche
 6. Fatty Acid and Sterol Profiles of Fennel Seeds in Turkey, Mustafa Kıralan, Aslı Yorulmaz, Eda Çalıkoğlu*, Ali Bayrak
 7. Characterisation of “Água Mel”, a traditional Portuguese product, Ktenidou, C.  Dunning, N.  Cavaco, T. and Figueira, A. C.*
 8. Hypocholesterolic Action of Mycelium of Submerge Cultivated Basidiomycetes            Mark SHAMTSYAN, Alexey POPOV, Olga CHISTOVA, Andrey PANCHENKO, Nikolay PETRISHCHEV, Nina DENISOVA, Immunomodulating and Antitumour activity of Extracts of Higher Basidiomycetes, Vera Spiridonova,, Svetlana Aranovskaya*, Andrey Panchenko,, Nikolay Petrischev,, Mark Shamtsyan
 9. Nutritional Evaluation of Tropical Grain Legumes with Potential for Human and Animal Feeding, Y. Aguilera*, M. F. Díaz,, V. Benítez,, E. Mollá,, F. J. López-Andréu,, R. M. Esteban,, M. A. Martín-Cabrejas
 10. Qualitative Changes of Table Potatoes during Mechanical and Heat Treatment Processes, Mūrniece Irisa*, Kārkliņa Daina
 11. The Role of Some Plant Phytoconstituents in Hypocholesterolemia, Özlem Çağındı*, Semih Ötleş
 12. Effect of calcium chloride irrigation on colour, texture and calcium content of fresh and stored white mushroom, Panagiota Diamantopoulou* and Antonios Philippoussis
 13. Lycopen Importnce in human diet, Farhad Malekzadegan, *Hasan Nakhchian, Daryush Fathi
 14. The use of rye wholemeal in breadmaking, Anna Nowotna*, Krzysztof Buksa, Halina Gambuś, Magdalena Gnella, Rafał Ziobro, Renata Sabat, Bohdan Achremowicz
 15. Correlation between Polyphenols Content and Antioxidant Activity in Soybean Seed Extracts, Djordje Malencic*, Milan Popovic, Jegor MIladinovic
 16. Heavy Metals Content in Lamiaceae Representatives from the Fruška Gora Mountain, Djordje Malencic*, Zarko Kevresan, Pal Boza
 17. The Influence of Gamma Radiation on Some Antioxidant Properties of Soybean, Dubravka Štajner, Boris Popović, Mirjana Milošević, Ksenija Taški

70.   Effects of minimal processing on antioxidant retention in shredded lettuce, Olive Kenny and David O`Beirne

 1. The study of the reduction of cholesterol level in milk by probiotics and prebiotics, Ilze Beitāne*, Inga Ciproviča
 2. New curriculum models for educating food engineers, M. Murkovic, E. Winkelhausen and S. Kuzmanova, W. Steiner
 3. Sensory characteristics and consumer acceptance of Feta cheese: Effects of “consumer package”, Georgios A. Fragkiadakis*, Kalliopi Gkouskou, Nikolaos Lapidakis, Antonia Pananaki, Zorzetta Nentelkou
 4. Enhanced lactic acid production by mixed cultures of lactic acid bacteria and yeast using whey, Plessas S.*, Paraskakis, G., Bosnea,L., Psarianos,C., Koutinas, A.A.
 5. Production of new types of sourdough by mixed starter cultures consisted of Kluyveromyces marxianus Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and L. helveticus, Plessas, S.*, Psarianos, C., Koutinas, A. A.
 6. Effect of essential oil of Citrus cinensis cv new hall – Citrus aurantium upon growth of Yarrowia lipolytica and Saccharomyces ceresiviae, S. Papanikolaou, O.Gortzi, E. Margeli, N. Niklis, P. Mitliaga, P. Diamantopoulou and S. Lalas*
 7. Lipid production by the polymorphic yeast Yarrowia lipolytica growing on single-stage continuous culture with industrial glycerol used as the sole substrate, Seraphim Papanikolaou*, Maria Galiotou-Panayotou, Michael Komaitis and George Aggelis
 8. PAGE analysis of soluble proteins in reconstituted milk exposed to different heat treatments, Snežana Jovanović*, Miroljub Barać, Ognjen Maćej, Tanja Vučić, Časlav Lačnjevac
 9. The influence of information in shaping attitudes towards genetically modified foods, Anthimia Batrinou*, Maria Paschou, Vasilis Stavroulakis, Vasilia Sinanoglou
 10. Quantification of genetically modified soy in processed foods by Real-Time PCR, Anthimia Batrinou*, Dora Koraki, Vasilia Sinanoglou, Vasiliki Pletsa
 11. Method for ellagic acid quantification in novel sources of this natural antioxidant, Antonio F. Aguilera-Carbó,, Juan S. Hernández Rivera,, Lilia Arely Prado-Barragán,, Christopher Augur, Ernesto Favela-Torres and, Cristóbal Noe Aguilar*
 12. Technological Evaluation of Winter Brewer’s Barley Varieties from Selective Experiments Crop 2005 As a Raw Material for Malt Production, Olgica Grujic, Jelena Pejin and Novo Przulj
 13. Effect of staling rate on the volatile compound composition of sourdough bread produced by mixed starter cultures of K. marxianus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and L. helveticus, Plessas, S*., Damaskinou A.., Singh- Nigam, P., Koutinas, A.A.
 14. Antioxidant and antimicrobial activity of natural antioxidants extracted from plant materials with cloud point extraction using surfactants of low biological hazard, S. Konteles*, A. Chatzilazarou, S.M. Bratakos
 15. Sewage sludge treatment by microwave energy, Sándor Beszédes, Zsuzsanna László, Cecilia Hodúr*, Gábor Szabó
 16. Protease production by Mucor griseocyanus as new source, during submerged fermentation with different culture media, Cuitláhuac Aranda Vásquez, Cristóbal N. Aguilar, Anna Ilina, and Jose Luis Martínez Hernández*
 17. Μελέτη Επίδρασης Της Ξήρανσης Των Γιγάρτων Στα Φαινολικά Αντιοξειδωτικά, Fotini Athanasiadou, Efimia Hatzidimitriou *
 18. High Pressure-Induced Changes in Milk Proteins, Zeynep ÖLMEZ*, Zübeyde ÖNER

Αυτός ο ιστοχώρος κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Plone. Πιέστε για περισσότερες πληροφορίες.

Design and Development by
Design and Development by P@P@GRIGORIOY OSC