Μετάβαση στο περιεχόμενο. Μετάβαση στην πλοήγηση

5th International Congress on Food Technology

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα
Ενέργειες Εγγράφων

Abstract Submission

Τελευταία τροποποίηση 01/07/2006 18:42

Each abstract should be prepared according to following instructions.

INSTRUCTIONS FOR ABSTRACT SUBMISSION

 1. Abstract should be typed in English inside within the frame and should not exceed 250 words.
 2. Type using Microsoft Word, Times New Roman with a font size of 12 pt in text and 14 pt in title and in single space paragraph format.
 3. The first line should contain the title written in Title Letters, bold and centre.
 4. On the 2nd line, the author’s name (first names preceed last name) should be written without using academic title. Put an asterisk (*) besides presenting author’s name
 5. The 3rd line should include the working places of the authors and the address.
 6. Please do not use capitals and underlining in title and text
 7. Abstract should report concisely on purpose of the study and results of the presentation. Abstract should not contain any table and figures.
 8. Corresponding author should indicate the presentation type. The type of the presentation could be changed by the Scientific Committee.
 9. Abstracts can be submitted through the internet from the congress’ web site (Abstract Submission Form) or sent by e-mail to chairman of scientific committee or congress secretariat.
 10. If abstracts to be posted, please include a 3.5 inch floppy disc or a CD including the Abstract and 3 (three) A4 paper photocopies and send it to Congress Secretariat until December 15, 2006. Abstracts sent by fax will not be accepted.
 11. Presenting author should be registered as participant.
 12. Registration made for presenting author does not include other authors mentioned in the paper.
 13. Please select the topic, which is most suitable for your presentation in the abstract form and fill all information in the form.
 14. Deadline for abstract submission is December 15, 2006.

After receipt of the abstracts authors will be notified in due course as to whether their contributions are accepted for oral or poster presentation at the congress.


Αυτός ο ιστοχώρος κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Plone. Πιέστε για περισσότερες πληροφορίες.

Design and Development by
Design and Development by P@P@GRIGORIOY OSC