Μετάβαση στο περιεχόμενο. Μετάβαση στην πλοήγηση

5th International Congress on Food Technology

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Ενέργειες Εγγράφων

Ασφάλιση

Τελευταία τροποποίηση 30/06/2006 01:04

Οι διοργανωτές του συνεδρίου δεν δύνανται να δεχτούν την ευθύνη για προσωπικούς τραυματισμούς ή βλάβες ή για την απώλεια ή την καταστροφή ιδιοκτησίας που ανήκει στους συμμετέχοντες του συνεδρίου (ή τα συνοδεύοντα πρόσωπα) είτε κατά τη διάρκεια είτε ως συνέπεια του συνεδρίου.


Αυτός ο ιστοχώρος κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Plone. Πιέστε για περισσότερες πληροφορίες.

Design and Development by
Design and Development by P@P@GRIGORIOY OSC