Μετάβαση στο περιεχόμενο. Μετάβαση στην πλοήγηση

5th International Congress on Food Technology

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Ενέργειες Εγγράφων

Διαβατήρια και Visa

Τελευταία τροποποίηση 30/06/2006 01:04

Μερικοί επισκέπτες στην Ελλάδα χρειάζονται visa, και όλοι τα διαβατήριά τους, εκτός από τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ταυτότητά τους (καθώς επίσης και τα διαβατήριά τους).

Οι επιστολές - πρόσκληση οι οποίες θα υποβληθούν για την έκδοση visa θα αποστέλλονται μετά από απλή αίτηση στον αιτούντα. Παρακαλούμε να δείχνετε σαφώς τις ημερομηνίες (από/προς) που πρέπει να αναφέρονται στις επιστολές αυτές.

Αυτός ο ιστοχώρος κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Plone. Πιέστε για περισσότερες πληροφορίες.

Design and Development by
Design and Development by P@P@GRIGORIOY OSC