- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

H ΠΕΤΕΤ ανακοικώνει συνεργασία με την 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology

H ΠΕΤΕΤ ανακοικώνει συνεργασία με την 4th International Conference and Exhibition on
Food Processing & Technology August 10-12, 2015 London, UK

Foodtchnology-2015 200x200 [1]