- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Επίδραση της σύστασης του σκληρού σίτου στην ποιότητα των ζυμαρικών

Η ΠΕΤΕΤ συνεχίζει σταθερά την δημοσίευση επιστημονικής αρθογραφίας, με την εργασία του υπεύθυνου διαχείρησης  ποιότητας, της Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕΤ ,κυρίου Μανώλη Ρεπάνη ,με τίτλο  Επίδραση της σύστασης του σκληρού σίτου στην ποιότητα των ζυμαρικών [1]

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ