- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Συνέδριο με θέμα ‘Καινοτομία στον γεωργικό κλάδο και στον κλάδο τροφίμων. Ο δρόμος για την αγορά», 10-11.11.16, Divani Caravel

 

Η γραμματεία της ΠΕΤΕΤ σας ενημερώνει για το

Συνέδριο με θέμα ‘Καινοτομία στον γεωργικό κλάδο και στον κλάδο τροφίμων. Ο δρόμος για την αγορά», 10-11.11.16, Divani Caravel

Ο ΟΒΙ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO) διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα ‘Καινοτομία στον γεωργικό κλάδο και στον κλάδο τροφίμων. Ο δρόμος για την αγορά», στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στο 2ήμερο αυτό Συνέδριο, θα αναλυθούν οι  πτυχές των στρατηγικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συνέδριο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τη σύνταξη των αξιώσεων και θα παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τη Διανοητική Ιδιοκτησία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, αλλά και τις δυνατότητες προστασίας της καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο του συστήματος των φυτικών ποικιλιών.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου δεν έχει οικονομική επιβάρυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και αποστολή στον ΟΒΙ της Φόρμας Συμμετοχής

Η καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής είναι: 07.11.2016

Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τις εγγραφές διαχειρίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Μπορείτε να επικοινωνείτε: κα Ράνια Ζαχαροπούλου

Email:  rzax@obi.gr [1]

Τηλέφωνο:   210 6183541

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2

161 21 Αθήνα

Ακολουθούν πρόγραμμα και φόρμα εγγραφής   Πρόγραμμα [2]        registration_form_gr_en [3]