- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο ΤΕΙ Αθήνας – Έξυπνη Συσκευασία

Σας ενημερώνουμε για την ίδρυση νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο Έξυπνη συσκευασία ,από το ΤΕΙ Αθήνας.
(ΦΕΚ Ιδρύσεως: http://www.teiath.gr/userfiles/smartpack/__979_23_3_2017__meta.pdf [1])
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://smartpack.ga.teiath.gr/ [2]
Γραμματεία ΠΕΤΕΤ