- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Ημερίδα :Ο Τεχνολόγος Τροφίμων στην Ελλάδα, Προοπτικές Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας»

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, Αμφιθέατρο Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

Πρόγραμμα Ημερίδας

11:00 Καλοσώρισμα & Χαιρετισμοί

Καθ. Πέτρος Σαμαράς, Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

11:10  Κος Ιωάννης Σμαρνάκης, Πρόεδρος Π.Ε.Τ.Ε.Τ., Διευθυντής Εργοστασίου και R&D Λάβδας Α.Ε. Ζαχαρώδη και σοκολάτα, Μέλος επιστημονικής επιτροπής τπου ΣΕΒΤ, ““ Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων: Στόχοι & Δραστηριότητες ”

11:20 “ Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων Τμήματος Τεχνολογίας ΑΤΕΙΘ: στατιστικά στοιχεία”

Καθ. Δημήτριος Πετρίδης, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΑΤΕΙΘ

11:40 Dr. Μανώλης Τσοχατζής, Joint Research centre, European Union Reference

Laboratory for Food Contact Materials (EURL-FCM)*

12.00 Γαβριηλίδου Μαρία ,Επιθεωρήτρια ελέγχων επιχειρήσεων, Περιφερειακή διευθυνση ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας

12:10 Χρήστος Βελιάνης , Σύμβουλος επιχειρήσεων, επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας & ασφάλειας

12:20 Έλενα Σακαρέλη ,Υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας Famiglia Di Pasta, Πρόεδρος Περιφερειακού τμ. ΠΕΤΕΤ

Βόρειας Ελλαδας

12:30 Παναγιώτης Μανιατέας, Διασφάλιση ποιότητας Newrest Catering S.A. Μέλος διοίκισης ΠΕΤΕΤ

12:40 Λευτέρης Κίτσιος, Έλεγχος Ποιότητας, Ε.Ι. Παπαδόπουλος

12:50 Αναπλ. Καθ. Καλογιάννη Ελένη, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

13:00 Στρόγγυλο Τραπέζι

«Το επάγγελμα του Τεχνολόγου Τροφίμων στην Ελλάδα: Ευκαιρίες, Προκλήσεις & Προοπτικές»

13:30 Λήξη Ημερίδας

* Ο Δρ. Τσοχατζής μετά την ομιλία επαγγελματικής σταδιοδρομίας θα κάνει και επιστημονική παρουσίαση με θέμα «Υλικά σε επαφή με τρόφιμα και μετανάστευση χημικών ουσιών στα τρόφιμα. Αναλυτικές τεχνικές και προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό τους»