- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΤΕΤ 31/3/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

 Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων προκηρύσει εκλογές για την ανάδειξη

      για την διετία 2019-2020

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στις  31/3/2019 ημέρα Κυριακή στα γραφεία του Συλλόγου:

Στην Αθήνα, οδό Βερανζέρου 15 και Πατησίων/ 5ος όρ.

Στην Θεσσαλονίκη, οδό Βασιλέως Ηρακλείου 28/ 4ος όρ.

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών του Κ.Δ.Σ. είναι απλή αναλογική με ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή και μεμονωμένων υποψηφίων.

2. Τριάντα μέρες πριν τις αρχαιρεσίες, δηλαδή μέχρι τις 1/3/2019 υποβάλλονται στην Κ.Ε.Ε. με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Ένωσης οι δηλώσεις συνδυασμών υποψηφίων (ως η παράγραφος 2 του άρθρου 19) και οι υποψηφιότητες μεμονωμένων υποψηφίων για το αξίωμα του μέλους του Κ.Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Κάθε υποψηφιος πρέπει να καταθέσει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση στο πρωτόκολο της ένωσης στην οποία θ’αναφέρεται Επώνυμο,όνομα και πατρώνυμο καθώς και το συμβούλιο(ΚΔΣ ή ΠΤ) το οποίο επιθυμεί.

4. Η Κ.Ε.Ε. μετά τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων και της ταμειακής τακτοποίησης των υποψηφίων, ανακηρύσσει μέσα στο επόμενο πενθήμερο και με ιδιαίτερες καταστάσεις αναρτώμενες επί επταήμερο στο ταμπλό ανακοινώσεων των γραφείων της Ένωσης και την ιστοσελίδα:

α) Τους συνδυασμούς των υποψηφίων.

β) Τους μεμονωμένους υποψηφίους.

Μετά την πάροδο του επταημέρου, και εφ’ όσον δεν ήθελε υποβληθεί ένσταση ή αντίρρηση, η ανακήρυξη καθίσταται οριστική.

5. Σε περίπτωση όπου δεν συμμετέχει κάποιος συνδιασμός υποψηφίων τότε οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για οικονομία της διαδικασίας θα συγκεντρωθούν σε ένα ψηφοδέλτιο.

Ο πρόεδρος

Της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Μιχάλης Μαυρούλιας