- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Αποφάσεις τακτικής εκλογικής και καταστατικής γενικής συνέλευσης μελών ΠΕΤΕΤ Σαββάτου 19/1/2019

  Με απόφαση του ΚΔΣ κατά την 5η τακτική του συνεδρίαση του, συγκλήθηκε τακτική εκλογική και καταστατική γενική συνέλευση μελών ΠΕΤΕΤ το Σαββάτο 19/1/2019 στη Αθήνα.

Η συνέλευση ευρισκόμενη σε καταστατική απαρτία των 50% +1 ταμειακώς εντάξει μελών όπως τα Αρθρα 7.1 , 7.2 και 15.2 ορίζουν αποφάσισε ομόφωνως:

Στην περίοδο 2017-2018 με πρωτοβουλίες τόσο της κεντρικής διοίκησης (ΚΔΣ) αλλά και του  περιφεριακού τμήματος Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκαν τα εξής:

  1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  1. Επιτυχημένη οργάνωση επιστημονικών ημερίδων και πολυπληθής συμμετοχή με περίπτερο στις εκθέσεις ΑΡΤΟΖΑ- FOODEXPO – SYSKEASIA – MEATDAYS-ARTOZYMA – DETROP- HOTELIA σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  2. Επιτυχημένη οργάνωση του 6th International Congress on food technology Μάρτιο 2017 στα πλαίσια την έκθεσης FOODEXPO με συμμετοχή άνω των 250 συνέδρων από 27 χώρες,
  3. Σημαντικές παρεμβάσεις των μελών της διοίκησης στα Μ.Μ.Ε. (ΑΝΤ1-ΣΚΑΪ-ΕΤ2 κλπ)
  4. Επίσκεψη κλιμακίων της διοίκησης στις Σχολές Τεχνολογίας τροφίμων Αθήνας,Θεσσαλονίκης,Θεσσαλίας,Καλαμάτας, για την παρουσίαση του επαγγέλματος στους φοιτητές και για συζήτηση με τους καθηγητές και την διοίκηση των σχολών.
  5. Οργάνωση επιτυχημένων σεμιναρίων για την κατάρτιση των μελών αλλά και των επαγγελματιών των τροφίμων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με θεματολογία (Μελέτη HACCP, Νοθεία στα τρόφιμα, Επισήμανση-1169)
  6. Πλήθος νέων επαφών και συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς με στόχο την προώθηση του επαγγέλματος και τις διεύρυνσης των ευκαιριών ειδικώς για τους νέους συναδέλφους. Ενδεικτικά αναφέρουμε(Chef Club, Εκδοτικοί όμιλοι FORUM και O-MIND, TUV-Austria Hellas, ΤΕΙ Αθήνας & Θες/κης,Γ.Π.Α. κ.λ.π.)
  7. Στοχευμένες παρεμβάσεις με υπομνήματα για την υποστήριξη των μελών μας σε περιπτώσεις συντεχνιακών επιθέσεων στον κλάδο μας στον δημόσιο τομέα κυρίως.
  8. Σημαντικές εγγραφές νέων μελών, 121 νέα μέλη συνολικά το 2017 και 105 το 2018

**Κατατίθενται στα πρακτικά της Γ.Σ. αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων οικονομικών ετών 2016-2017 και προσωρινό απόσπασμα βιβλίου εσόδων εξόδων 2018 ,όλα πλεονασματικά.

             Η γενική συνέλευση προκυρήσει εκλογές για το ΚΔΣ και το Π.Τ. Βορείου Ελλάδος της ΠΕΤΕΤ την Κυριακή 31/3/2019.Για την εφορευτική επιτροπή(Κ.Ε.Ε.) εκλέγχθηκαν ομόφωνα οι εξής συνάδελφοι:

                Τακτικά μέλη :

  Μέλη εφορευτικής επιτροπής : Μιχάλης Μαυρούλιας,Τζόγιας Κωνσταντίνος, Παυλοπούλου Παναγιώτα, Σωτηροπούλου Γεωργία, Τόλη Βασιλική

Ακολουθούν τα άρθρα όπως αποφασίστηκε ομόφωνα να τροποποιηθούν

                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

                                                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

1. Ιδρύεται Επιστημονικό – Επαγγελματικό Σωματείο – συλλογικό όργανο των  Ελλήνων Τεχνολόγων ή/και Επιστημόνων Τροφίμων και Διατροφής με επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” και συντετμημένο τίτλο Π.Ε.Τ.Ε.Τ.

2. Έδρα του συλλόγου ορίζεται η Αττική. Το Κ.Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να ιδρύει τοπικά περιφερειακά τμήματα. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως και λειτουργίας τους θα καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 2

1. Οι σκοποί της Ένωσης είναι:

ε) Η μελέτη, η προώθηση κα η κατοχύρωση των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών, η προσαρμογή τους στη διαρκώς εξελισσόμενη Επιστήμη & Τεχνολογία των Τροφίμων & ποτών και της διατροφής.

Άρθρο 3

ζ ) Την συνεχή κατάρτιση, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση των μελών της με όλους τους διαθέσιμους τρόπους (σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια κλπ) καθώς και την αξιοποίηση σχετικών εθνικών-ευρωπαϊκών επιδοτούμενων προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 4 (Εγγραφή μελών)

1. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας καθώς και πολίτες χωρών μελών Ε.Ε., Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής, Τεχνολόγοι Τροφίμων και ποτών, Διατροφολόγοι  Πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.)  ως και οι πτυχιούχοι των ισοτίμων και ομοταγών προς αυτές Σχολών του εξωτερικού, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Άρθρο 31 (Σφραγίδα της Ένωσης)

Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική, που περιφερειακά φέρει την ονομασία της “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, στο κάτω μέρος τη χρονολογία ίδρυσης ήτοι 1981 και στο κέντρο, σε οριζόντια διάταξη το συντετμημένο Π.Ε.Τ.Ε.Τ. Οι σφραγίδες των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης, είναι κι’ αυτές κυκλικές και αναγράφουν, εκτός από την ονομασία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” και την συμπλήρωση του χαρακτηριστικού τοπωνυμίου της περιοχής του στο κέντρο.

Προεδρείο της  Γ.Σ. 19/1/2019 , περιόδου 2017-2018

Πρόεδρος: Ιωάννης Σμαρνάκης

Αντιπρόεδροι : Παναγιώτης Μανιατέας,Έλενα Σακαρέλη

Γραμματέας: Μαρίνα Πούλιου