- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Πρόγραμμα επιστημονικής ημερίδας ΠΕΤΕΤ, στα πλαίσια της 28η Διεθνούς Έκθεση τροφίμων και ποτών Detrop 2019

Το περιφερειακό τμήμα της ΠΕΤΕΤ οργανώνει επιστημονική ημερίδά στα πλαίσια της 28η Διεθνούς Έκθεση τροφίμων και ποτών Detrop 2019.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα στον ακόλουθο σύνδεσμο