- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Στατιστικά απασχόλησης μελών ΠΕΤΕΤ -12/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στοιχεία μελών ΠΕΤΕΤ 12/2018
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ73%
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ11%
ΑΝΕΡΓΟΣ10%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ5%
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ1%
Σύνολο100%
ΠΙΝΑΚΑΣ 2-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Στοιχεία μελών ΠΕΤΕΤ 12/2018
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ63%
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ13%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ12%
ΆΛΛΟ3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΚΑΛΥΝΤ3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΆΛΛΗ3%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ1%
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ1%
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ1%
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΩΝ1%
Σύνολο100%
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στοιχεία μελών ΠΕΤΕΤ 12/2018
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ31%
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ22%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ11%
ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ9%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ8%
ΆΛΛΗ6%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ5%
ΔΙΟΙΚΗΣΗ3%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ4%
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ1%
Σύνολο100%