- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων στην μαζική εστίαση-Μανιατέας Παναγιώτης Τεχνολόγος Τροφίμων MSc- QHSE Department Newrest

Δημοσιεύουμε άρθρο του Γ.Γ. της ένωσης Παναγιώτη Μανιατέα από ομιλία του στην FOODEXPO 2019 με θέμα «Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων στην μαζική εστίαση»

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ