- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Επιστημονική ημερίδα τεχνολογίας κολοϊδών

Προσκαλούνται τα μέλη της ΠΕΤΕΤ να συμμετέχουν σε Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα τις εφαρμογές των κολλοειδών συστημάτων στη Βιομηχανία. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από τις 9:30 έως τις 12:30.

Τα κολλοειδή συστήματα είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Τεχνολογία Τροφίμων ή χρήση τους όμως από τους επιστήμονες τροφίμων στη βιομηχανία είναι συχνά εμπειρική. Η ημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες από το χώρο των Πανεπιστημίων και της Βιομηχανίας σχετικές με εφαρμογές των κολλοειδών στη βιομηχανία τροφίμων, φαρμακευτικών σκευασμάτων, καλλυντικών και χρωμάτων καθώς και παρουσίαση του Διεθνούς Συνεδρίου Κολλοειδών και Διεπιφανειών της ECIS που θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο του 2019 στην Αθήνα. 

Η ενημερωτική ημερίδα δεν έχει κόστος συμμετοχής. 

Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση, το πρόγραμμα και τη φόρμα συμετοχής.
Γραμματεία ΠΕΤΕΤ