- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Σεμινάριο ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: βασικές αρχές – Κανονισμός 1169/2011-Στην Θεσσαλονίκη

Η διοίκηση της Π.Ε.ΤΕ.Τ. οργανώνει σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη , με θέμα ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και προσκαλεί τα μέλη  αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους απ’ τον κλάδο των τροφίμων να δηλώσουν συμμετοχή.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. (απόλυτη προτεραιότητα στα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΠΕΤΕΤ.)

Ακολουθεί  παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να αποσταλεί έως 18/09/2019  στο e-mail petetthes@gmail.com [2]

*ΠΡΟΣΟΧΗ Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα γίνονται δεκτές.

Α.Η θεματολογία είναι

1.Επεξήγηση του κανονισμού 1169/2011 – Δημιουργία Ετικέτας (workshop) 8 ΩΡΕΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ  28/9/19       10-15:00μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/9/19               10-13:00μμ

Β.Χώρος διεξαγωγής

Δωδεκανήσου 23, 5ος όροφος , Θεσσαλονίκη

Γ.Κόστος συμμετοχής, ανά σεμινάριο

Ταμειακώς εντάξει μέλη ΠΕΤΕΤ και φοιτητές επί πτυχίω, των σχολών επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων: 

Δ. Βεβαίωση χορηγείται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων καθώς και ύλη του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή.

Γραμματεία Π.Ε.ΤΕ.Τ.