- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Συμμετοχή της ΠΕΤΕΤ στο συνέδριο ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Την Τετάρτη 24/92019 έλαβε χώρα στην Αθήνα ένα σημαντικό συνέδριο με θέμα :ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ με οργανωτή την  Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics  .Μετά τις ενδιαφέρουσες ομιλίες ακολουθησε στρογγυλό τραπέζι στο οποίο συμμετείχε ο πρόεδρος της ΠΕΤΕΤ Ιωάννης Σμαρνάκης.

Η διοίκηση της ΠΕΤΕΤ θεωρεί σημαντικό το θέμα της αειφορίας στην ενεργεια καθώς και τις πρακτικές που εμπεδώνουν την κυκλική οικονομία.

Η συμμετοχή μας στο συνέδριο είνα ενταγμένη σε πλαίσιο σχετικών δράσεων που στόχο έχουν να ενημερώσουν την Ελληνική κοινωνία και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σε θέματα περιβάλλοντος και ορθής χρήσης των φυσικών πόρων.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο ,η προστασία του πλατήτη είναι επιτακτική ανάγκη.

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ