- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Επιστημονικές ημερίδες

Για το 2017 προβλέπονται:

1. Επιστημονική ημερίδα της Π.Ε.ΤΕ.Τ. στα πλαίσια της DETROP 201 [1]7 με θέμα «Η συσκευασία στη βιομηχανία τροφίμων» το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017,Θεσσαλονίκη

2.  Επιστημονική ημερίδα της Π.Ε.ΤΕ.Τ. στα πλαίσια της 15ης ΑΡΤΟΖΑ 2017 [2] με θέμα «Βιοτεχνική αρτο-ζαχαροπλαστική-Τεχνολογικές-νομοθετικές προσεγγίσεις» το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 στην συνεδριακή αίθουσα C2  ,Metropolitan Expo Centet, Αθήνα

 

Για το 2016 προβλέπονται

1.Εσπερίδα για την θέση του Τεχνολόγου τροφίμων στην αγορά εργασιας,στην Σιβιτανίδειο σχολή τον Ιανουάριο του 2016

2.Επιστημονική ημερίδα με θέμα :«Τεχνολογία-Νομοθεσία στην αρτοποιϊα και ζαχαροπλαστική»,στα πλαίσια της έκθεσης 7ηΑΡΤΟΖΥΜΑ τον Φεβρουάριο 2016

3.Επιστημονική ημερίδα με θέμα :«Τεχνολογία-Καινοτομία-Νομοθεσία τροφίμων»,στα πλαίσια της 3ης έκθεσης FOODEXPO τον Μάρτιο 2016

4.Επιστημονική ημερίδα με θέμα :«Συσκευασια τροφίμων»,στα πλαίσια της  έκθεσης Συσκευασία & Πλαστικά τον Οκτώβριο 2016