- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Περιφερειακό Τμ. Β. Ελλάδας

Διοικούσα Επιτροπή (2019-2020)

 1. Πρόεδρος: Ελενα Σακαρέλη
 2. Αντιπρόεδρος: Κοκονάς Κωνσταντίνος
 3. Γενικός Γραμματέας: Κορίνα Λαζαρίδη
 4. Ειδικός Γραμματέας: Βιβιαν Τζήκα
 5. Ταμίας: Έλενα Μαλιώκα
 6. Μέλος: Γιουβαλίδου Θεοδώρα
 7. Μέλος: Όλγα Γιανάκ
 8. Μέλος: Κωνσταντίνος Τσαούσης
 9. Μέλος: Θεοδώρα Κορκά

Διοικούσα Επιτροπή (2017-2018)

 1. Πρόεδρος: Ελενα Σακαρέλη
 2. Αντιπρόεδρος: Χρήστος Βελιάνης
 3. Γραμματέας: Στάυρος Τσιαγγίδης
 4. Ειδικός Γραμματέας: Κορίνα Λαζαρίδη
 5. Ταμίας: Παπαδοπούλου Ολγα
 6. Μέλος: Ελευθερία Τσιτσανοπούλου
 7. Μέλος: Θωμάς Ζαφειριάδης
 8. Μέλος: Κοκονάς Κωνσταντίνος
 9. Μέλος: Γιουβαλίδου Θεοδώρα

Διοικούσα Επιτροπή (2015-2016)

 1. Πρόεδρος: Χρήστος Βελιάνης
 2. Αντιπρόεδρος: Ελευθερία Τσιτσανοπούλου
 3. Γραμματέας: Παπαδοπούλου Ολγα
 4. Ειδικός Γραμματέας: ΄Ελενα Σακαρέλη
 5. Ταμίας: Λουκία Μεταξά
 6. Μέλος: Αντωνία Βαλσάμη
 7. Μέλος: Στάυρος Τσιαγγίδης
 8. Μέλος: Θωμάς Ζαφειριάδης
 9. Μέλος: Κοκονάς Κωνσταντίνος

Διοικούσα Επιτροπή (2013-2014)

 1. Πρόεδρος: Φιλίππου Εμμανουήλ
 2. Αντιπρόεδρος: Βελιάνης Χρήστος
 3. Γραμματέας: Ζαφειριάδης Θωμάς
 4. Ειδικός Γραμματέας: Γρηγόρης Τσελεπίδης
 5. Ταμίας: Σακαρέλη Ελένη
 6. Μέλος: Παππάς Μιχαήλ
 7. Μέλος: Τσιπέλης Φώτης
 8. Μέλος: Τσιτσανοπούλου Ελευθερία
 9. Μέλος: Χατζηγεωργίου Χαρά

Διοικούσα Επιτροπή (2011-2012)

 1. Πρόεδρος: Φιλίππου Εμμανουήλ
 2. Αντιπρόεδρος: Βελιάνης Χρήστος
 3. Γραμματέας: Ζαφειριάδης Θωμάς
 4. Ειδικός Γραμματέας: Παναγιωτίδου Κυριακή
 5. Ταμίας: Σακαρέλη Ελένη
 6. Μέλος: Παππάς Μιχαήλ
 7. Μέλος: Τσιτσανοπούλου Ελευθερία
 8. Μέλος: Τσιπέλης Φώτης
 9. Μέλος: Γούτα Αθηνά

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Φυτιλάς Παναγιώτης
 2. Κορκά Θεοδώρα
 3. Ματσάγγος Κωνσταντίνος

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Πάνου Ανδρέας
 2. Τσιπούρας Κυριάκος