- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Εθνικά Έργα

 

[1]

 

 

Η Ένωση, με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της Π.Ε.ΤΕ.Τ. κου Σ. Κοντού και με τη συνεργασία της Ε.Τ.Α.Τ.,  εντάχθηκε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ευτροφία» με αντικείμενο το Έργο I.F.Q.M. (INNOVATIVE – FOOD QUALITY MANAGEMENT): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Δείτε περισσότερα… [2]

 

Στη συνέχεια, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη »Ευτροφία», μαζί με άλλες συμπράξεις,  εντάχθηκε σε ένα από τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα που αναπτύχθηκαν με αντικείμενο την «Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Δείτε περισσότερα … [3]