- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Άρθρο του Τεχνολόγου Τροφίμων-Διευθυντή Νομικών Θεμάτων της Nestle Hellas,Αντώνη Καμπάνη ,σχετικώς με την Επισήμανση των τροφίμων

Η ΠΕΤΕΤ συνεχίζοντας την επιστημονική αρθογραφία  δημοσιεύει σήμερα το άρθρο του Τεχνολόγου Τροφίμων-Διευθυντή Νομικών Θεμάτων της Nestle,Αντώνη Καμπάνη ,σχετικώς με την Επισήμανση των τροφίμων ,από την ομιλία του στην 14Η ΑΡΤΟΖΑ 2014 στα πλαίσια ημερίδας της Ένωσης.

Αντώνης Καμπάνης Petet labeling presentation ARTOZA 2015 [1]

Η γραμματεία της ΠΕΤΕΤ