- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Δελτίο τύπου σχετικώς με την συνεργασία ΠΕΤΕΤ-ΣΥΒΙΠΥΣ

 Την Τετάρτη 18/2/2016 στα γραφεία της Π.Ε.ΤΕ.Τ. στην Αθήνα έλαβε χώρα συνάντηση αντιπροσωπειών της Π.Ε.ΤΕ.Τ και ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) .Οι πρόεδροι κύριοι Ι.Σμαρνάκης και Δ.Μαντής καθώς και ο Γ.Διευθυντής της ΣΥΒΙΠΥΣ κος Μ.Μέλιος και η Ειδ.Γραμματέας της ΠΕΤΕΤ κα Κ.Ρέτση, συζήτησαν λεπτομερώς τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο συλόγων σε επιστημονικό,επαγγελματικό επίπεδο καθώς και κοινές δράσεις με στόχο την εμπέδωση της συνεργασίας.Πιο συγκεκρίμενα, ο συνδεσμος θα υποστηρίξει την επιστημονική  ημερίδα της ΠΕΤΕΤ στην έκθεση Συσκευασία τον 10/2016 καθώς και το 6ο Διεθνές συνέδριο που σχεδιάζει τον 3/2017 στα πλαίσια της 4ης FOODEXPO.Παραλλήλως αποφασίστηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τακτική επικοινωνία των διοικήσεων ώστε να υλοποιηθούν με τον πιο δημιουργικό τρόπο τα ανωτέρω.

20160217_193359 [1]

Η Γραμματεία της ΠΕΤΕΤ