- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Αντιμετώπιση μικροβιολογικών κινδύνων σε νωπά οπωροκηπευτικά

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με έγγραφο καθοδήγησης για την αντιμετώπιση μικροβιολογικών

κινδύνων σε νωπά οπωροκηπευτικά στην πρωτογενή παραγωγή μέσω ορθών πρακτικών υγιεινής

(2017/C 163/01)

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_NQF3hnG-ZvY3ZiY1FkTlJ2bDQ [1]

 

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ