- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Πρόσκληση μελών της διοίκησης Π.Ε.ΤΕ.Τ. στην 2η τακτική συνεδρίαση του ΚΔΣ περιόδου 2017-2018

Ο πρόεδρος της Π.Ε.ΤΕ.Τ. καλεί τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της ένωσης  στην  2η συνεδρίαση περιόδου 2017-2018, στα γραφεία της ένωσης Βερανζέρου 15,στην Αθήνα .Τρίτη 5/9/2017 ώρα 18.30.

Το θεματολόγιο έχει ως εξής :

1.Οργάνωση παρουσίας στην Chem&Ecolink 24-26/11/2017-Περίπτερο-Ημερίδα-Εθελοντική ομάδα. Ανάληψη αρμοδιοτήτων.

2.Συνέδριο λιπιδίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 5/10/2017 ,συμμετοχή μελών της ΠΕΤΕΤ.

3 Στρατηγική συνεργασία με HELLEXPO-Δ.Ε.Θ. ,ΑΡΤΟΖΥΜΑ -DETROP- PHILOXENIA, κλπ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, συνεδρίαση με στελέχη της ΔΕΘ ,στις 22/9/2017.

4.Εξειδικευμένα ολιγομελή σεμινάρια (15 ατόμων) στην νέα εξοπλισμένη αίθουσα μας αποκλειστικά για μέλη Π.Ε.ΤΕ.Τ.

Νέα φιλοσοφία μετατροπής των διαλέξεων σε επικεντρωμένα μαθήματα.Πρώτο  θέμα «Εκπόνηση μελέτης HACCP σε υφιστάμενη παραγωγική μονάδα» ,αρχές Οκτωβρίου. Στο βαθμό που το εγχείρημα είναι επιτυχημένο δεύτερο θέμα Ανάπτυξη νέων προϊόντων.

5.Νέο φυλλάδιο Π.Ε.ΤΕ.Τ. -Εκτύπωση, χορηγία .

6.Πρόγραμμα λειτουργίας κεντρικών γραφείων-Αξιοποίηση νέων συναδέλφων.

7.Αναβάθμιση ιστοσελίδας.

Ι.Α.Σμαρνάκης