- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Άρθρο Χημικού PhD, Δρίλλια Παναγιώτας

Δημοσιεύουμε άρθρο της Χημικού PhD, Δρίλλια Παναγιώτας, με θέμα «Ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών στην Βιομηχανία Τροφίμων»

από την ομιλία της στην ημερίδα της Π.Ε.ΤΕ.Τ. Βιομηχανία τροφίμων και περιβάλλον κατά την διάρκεια της Chem 2017.

Ακολουθεί το άρθρο  Chem-Ecolink 2017 Δριλια [1]

Τομέας κατάρτισης & επικοινωνίας Π.Ε.ΤΕ.Τ.