- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Δημοσίευση άρθρου του μεταπτυχιακού φοιτητή Φώτη Στεργίου για «έξυπνες συσκευασίες».

Δημοσίευση άρθρου του μεταπτυχιακού φοιτητή Φώτη Στεργίου για «έξυπνες συσκευασίες».

Effective management and control of the cold chain by application of Time Temperature Indicators (TTIs) in food packaging .

Ακολουθεί το άρθρο Στεργιου Φωτης effective-management-and-control-of-the-cold-chain-by-application-of-time-temperature-indicators-ttis-in-food-packaging [1]

https://www.pulsus.com/scholarly-articles/effective-management-and-control-of-the-cold-chain-by-application-of-time-temperature-indicators-ttis-in-food-packaging.pdf

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ