- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Απάντηση της διοίκησης ΠΕΤΕΤ σε εγκύκλιο του Υπ.Υγείας με θέμα “Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανασύνθεση προϊόντων τροφίμων”

 

Αξιότιμε κύριε  Γ.Γραμματέα δημόσια Υγείας

σε απάντηση της από 28/6/2018 εγκυκλίου σας(Δ1β/γπΟΙΚ.49975) με θέμα “Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανασύνθεση προϊόντων τροφίμων” σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1.Η ένωση μας υποστηρίζει το  σχέδιο δράσης του παγκόσμιου οργανισμού υγείας, για την πρόληψη των μη μεταδοτικών νοσημάτων καθώς και τις σχετικές πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ανασύνθεση των τροφίμων.
2.Προκειμένου να συμβάλουμε ουσιαστικά το 2018, έχουμε οργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες στο θεματολόγιο των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ανασύνθεση τροφίμων και συγκεκριμένα η μείωση αλατιού, ζάχαρης και κεκορεσμένων λιπαρών.

Οι ομιλητές που καλούμε να αναλύσουν την θεματολογία είναι καθηγητές ανώτατης εκπαίδευσης και καταξιωμένα στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ώστε η προσέγγιση να είναι εμπεριστατωμένη και εις βάθος .

Από το πλήθος  των εκδηλώσεών μας ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής :
23/6/2018 «Καινοτομία στην βιομηχανία τροφίμων-Βήματα και αλληλεπιδράσεις από την νεοφανή ιδέα έως την παραγωγή και την διάθεση στην αγορά.» Αθήνα.
 http://www.petet.org.gr/pages/?p=4901 [1]
 
25-26/5/2018  Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Εκπόνηση μελέτης HACCP σε υφιστάμενη εγκατάσταση παράγωγης τροφίμων»   Αθήνα
 http://www.petet.org.gr/pages/?p=4841 [2]
 
21/4/2018 Eεπιστημονική ημερίδα «Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων στην κουζίνα του ξενοδοχείου & την μαζική εστίαση» Ηράκλειο
http://www.petet.org.gr/pages/?p=4826 [3]
 
*24/2/2018  Έκθεση ΑΡΤΟΖΥΜΑ.   Επιστημονική ημερίδα “Αρτοποιία –ζαχαροπλαστική-παγωτό σύγχρονες τάσεις και προοπτικές” Θεσσαλονίκη
http://www.petet.org.gr/pages/?p=4672 [4]
 
*25/2/2018  Έκθεση ΑΡΤΟΖΥΜΑ , Διαδραστικό σεμινάριο ” Εναλλακτικές γλυκαντικές ύλες στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική αλεύρου”  Θεσσαλονίκη
http://www.petet.org.gr/pages/?p=4628 [5]
Στα πλαίσια της έκθεσης MeatDays & DairyExpo 11/2018 προγραμματίζουμε επιστημονική ημερίδα σχετική με το γάλα και τα γαλακτοκομικά.Στην θεματολογία έχει θέση η μείωση του αλατιού στα τυριά το οποίο θα αναλύσει εκ μέρους της Διευθυνσης Διατροφικής πολιτικής & ερευνών του ΕΦΕΤ ο κύριος Μαράκης.(το πρόγραμμα θα αναρτηθεί εντός των ημερών στην ιστοσελίδα μας).
 Η ποιοτική ενημέρωση των Τεχνολόγων τροφίμων καθώς και όλων των παρόντων από τον τομέα τροφίμων, εξασφαλίζει την διασπορά των γνώσεων στους παραγωγικούς χώρους που στελεχώνουν.
Κατ’ αυτήν την έννοια τα μέλη της Π.Ε.ΤΕ.Τ. εκτός της ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, εφαρμόζουν στην πράξη την Ευρωπαϊκή και Εθνική διατροφική πολιτική.
Η διοίκηση της Π.Ε.ΤΕ.Τ. είναι διαθέσιμη να συμβάλει με περισσότερα μέσα εφόσον της ζητηθεί.
Με εκτίμηση
Ιωάννης Σμαρνάκης
Πρόεδρος