- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Εταιρία πιστοποιήσεων στην Θεσσαλονίκη ζητά εξωτερικό συνεργάτη

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΖΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ISO 22000 KAI 9001

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεωπόνου, Τεχνολογίας Τροφίμων, χημικού, χημικού μηχανικού Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία σε εταιρία παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων ή επιχείρηση αλυσίδας τροφίμων Απαραίτητη η εμπειρία στις επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ως επιθεωρητής .

Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

Βιογραφικά info@addiecert.gr