- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Προσαρμογή λειτουργίας γραφείων ΠΕΤΕΤ στα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας

Αγαπητοί συνάδελφοι λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων, η διοίκηση της ένωσης αναστέλλει την λειτουργία των γραφείων Θεσσαλονίκης.

Στην Αθήνα τα γραφεία θα είναι ανοιχτά μόνο την Τρίτη 18.00-20.00 . Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση εφόσον μεταβληθεί η κατάσταση.

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ

τέλει την λειτουργία των γραφείων Θεσσαλονικής.

Στην Αθήνα τα γραφεία θα είναι ανοιχτά μόνο την Τρίτη 18.00-20.00 . Θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση εφόσον μεταβληθεί η κατάσταση.

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ