- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Αρχαιρεσιες διοίκησης ΠΕΤΕΤ 2021,στις συνθήκες της πανδημίας

Αγαπητοί συνάδελφοι
οι πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας που βιώνουμε μας αναγκάζουν να παρατείνουμε την θητεία των οργάνων διοίκησης Κ.Δ.Σ. και Δ.Ε. του περιφερειακού μας στην Θεσσαλονίκη μέχρι την 30/6/2021 σε εφαρμογή του σχετικού  “Ν.4756/20, ΦΕΚ 325/Α/2020, Άρθρο 70. Παραταση θητειας ΔΣ και δυνατότητα απομακρυσμένης Συνεδρίασης μέχρι 30/6/2021″ 
Εφαρμόζοντας την ανωτέρω νομοθεσίας, το ΚΔΣ συνεδρίασε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ζοομ και αποφάσισε να ορίσει την Γενική απολογιστική συνέλευση τον Μάιο 2021 και τις εκλογές τον Ιούνιο του 2021 .Η θεματολογία θα είναι η ελάχιστη ,ορισμός εφορευτική επιτροπής και προκήρυξης ημερομηνίας εκλογών.

Θα ενημερώσουμε λεπτομερώς με νεότερο μήνυμα μας για την διεξαγωγή της Γ.Σ. μελών ΠΕΤΕΤ.

Γιάννης Σμαρνάκης
Πρόεδρος