- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Αμοιβές Τεχ. Τρ. 2012-20..

Σύμφωνα λοιπόν, με την τρέχουσα νομοθεσία (βλ. 3ο Μνημόνιο) και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας, έχουμε νέα διαμόρφωση των βασικών αμοιβών, των ωρών εργασίας και των επιδομάτων.

Κατεβάστε από εδώ την [download id=”28″].