- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Είμαι μέλος της ΠΕΤΕΤ και επιθυμώ να επανενεργοποιηθώ. Τι πρέπει να κάνω?

Το ΚΔΣ της ΠΕΤΕΤ, θέλοντας να διευκολύνει τα μέλη της που επιθυμούν να επαναενεργοποιηθούν σε αυτήν, όμως έχουν πολλά έτη ανεξόφλητων εισφορών, πήρε την απόφαση για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η εξυπηρέτηση των μελών που θα έπρεπε να καταβάλουν συσωρευμένες εισφορές και αδυνατούν να το κάνουν, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη συσπείρωση όλων των συνάδελφων Τεχνολόγων Τροφίμων στις τάξεις της.

Πιο συγκεκριμένα λήφθηκε η απόφαση της πληρωμής των τελευταίων ετήσιων εισφορών – συμπεριλαμβανομένου του 2014 και παραγραφή όλων των άλλων.

Προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι η περαιτέρω συνέπειά τους στις υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι:

α) Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Συμβούλειο και στις Επιτροπές της Ένωσης

β) Διαμορφώνουν την πολιτική της Ένωσης με τη συμμετοχή τους στις συνελεύσεις

γ) Καλύπτονται Επαγγελματικά και Επιστημονικά

δ) Συμμετέχουν δωρεαν ή με σημαντικά χαμηλότερα κόστη στις εκδηλώσεις της Ένωσης

ε)Η ετήσια συνδρομή είναι 12€

Τραπεζικός Λογαριασμός Κεντρικού ΠΕΤΕΤ (για συνδρομές όλων των μελών )

ΑLPHA BANKΑρ.Λογ.  ΙΒΑΝ :GR18 0140 2600 2600 0210 1048 843

Τραπεζικός Λογαριασμός του Παρ. Β. Ελλάδας(για συνδρομές περιφερειακού Βορείου Ελλάδος)

ALPHA BANKΑρ.Λογ. ΒΑΝ: GR52 0140 7170 7170 0200 2001 466