- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων

Έτος: 1981

Οι συνάδελφοι Μπρέστας Σωτήρης, Τυμπής Δημήτρης, Τζήμας Σταμάτης, Αθανασιάδης Ιωσήφ, Φιλιππούσης Νικηφόρος, Βουρλάκος Βαγγέλης, Σαραντέα Ειρήνη, Σεμιδαλάς Χάρης και ο Αρβανίτης Γιαννούλας ως μέλη της προσωρινής διοίκησης της ΠΕΤΕΤ αιτήθηκαν την αναγνώριση του σωματείου μας και στις 19/11/1981 δημοσιεύθηκε η απόφαση αναγνώρισης της ΠΕΤΕΤ.

Έτος: 1982

Στις 28/5/1982, ύστερα από πρόσκληση της πλειοψηφίσασας συμβούλου Ιωάννας Αρβανίτη, πραγματοποιήται Κ.Δ.Σ. και συγκροτείται σε σώμα. Πραγματοποιείται μυστική ψηφοφορία από όπου ο συνάδελφος Μπρέστας Σωτήρης, ανακηρύσσεται  ως ο πρώτος Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. της Π.Ε.Τ.Ε.Τ.

Έτος: 1984

ι) Η ΠΕΤΕΤ προσπαθεί για την αναγνώριση της δυνατότητας των Τεχνολόγων Τροφίμων να ασκούν το επάγγελμα του Οινολόγου. Το θέμα κρίθηκε θετικά από τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Αγορών του Υπ. Γεωργίας για τους απόφοιτους του τμήματος Φυτικών Προϊόντων των ΚΑΤΕΕ.

ιι) Με απόφαση του Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών με την 9/1984 απόφασή του, αναγνωρίζει την πρώτη ΣΣΕ των Τεχνολόγων Τροφίμων με ισχύ από 1/1/1984 και με πρώτο μισθό κατά την πρόσληψη τις 34.500 δραχμές.

ιιι) Στο Περιφερειακό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας της ΠΕΤΕΤ, δημιουργείται επιτροπή δημοσίων σχέσεων και πραγματοποιεί την έκδοση του περιοδικού της ένωσης με τίτλο “Τεχνολογία Τροφίμων”

Έτος: 1985

ι) Συγκροτήθηκε επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Τροφίμων. Η επιτροπή αποτελούταν από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων,
-Υπ. Εθνικής Οικονομίας
-Υπ. Γεωργίας
-Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης με εκπρόσωπο τον καθηγητή Απόστολο Κυριτσάκη
-Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
-Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
-Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
-Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
-Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
-Κοινός εκπρόσωπος Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών, Χημικών κ.λ.π.
-ΠΕΤΕΤ με εκπρόσωπο τον κο Σωτήρη Μπρέστα
-Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος

Στις 25 Απριλίου του 1985 παραδόθηκε η εισήγηση της επιτροπής στο Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Τεχνολόγων Τροφίμων των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) των φυτικών και των ζωικών προϊόντων δημοσιεύονται στο Προεδρικό ∆ιάταγμα αρ. 462 στο ΦΕΚ 216/τεύχος Α’/8-12-1987.

[download id=”3″]

ιι) Το Περιφερειακό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας της ΠΕΤΕΤ, διοργάνωσε στις 7 και 8 Δεκεμβρίου του 1985, στο ξενοδοχείο ¨Καψής¨ την Α΄ Συνάντηση Τεχνολογίας Τροφίμων με θέμα “Ποιοτικά προβλήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων”. Σημαντική ήταν η ανταπόκριση των συναδέλφων Τεχνολόγων τροφίμων καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία στο προεδρείο της κας Μαρίας Γρεβενιώτη-Μπαμπατζημοπούλου και της κας Ελένης Χαραλαμπάκη-Σακελλαριάδη.

Έτος: 1989

Το 1983, δημοσιεύεται ο νέος νόμος για τα ΤΕΙ. Βάση του νέου νόμου, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αντικαθίστανται και δημοσιεύονται στο Προεδρικό ∆ιάταγμα αρ. 78 στο ΦΕΚ 36/τεύχος Α’/7-2-1989.

Έτος: 1997

Το έτος 1997, η ΠΕΤΕΤ, με πρωτοβουλία του κου Σ. Κοντού, αποκτά λογότυπο και εκδίδει το πρώτο της flyer, για την προώθηση των Τεχνολόγων Τροφίμων στην αγορά εργασίας.

[download id=”20″]

Το ίδιο έτος, η Ένωση, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην Επιστημονική Εταιρία “Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών και Αναπτυξιακών Μελετών”

Έτος: 1999

Το ΚΔΣ της ΠΕΤΕΤ, πραγματοποιεί το 1ο Συνέδριο Τεχνολογίας Τροφίμων που στα επόμενα χρόνια γίνεται θεσμός για τον κλάδο μας.

Έτος: 2007

i) H ΠΕΤΕΤ, με τις ενέργειες του Μανώλη Φιλίππου, αποκτά ιδιόκτητα γραφεία για τη στέγαση του περιφερειακού τμήματος Βόρειας Ελλάδας.

ii) Η ΠΕΤΕΤ, μετά από ενέργειες του Σπύρου Κοντού, παίρνει τη θέση που της ανήκει στη Διεθνή Κοινότητα των Τεχνολόγων Τροφίμων και γίνεται Εθνικός Εκπρόσωπος στην “International Union of Food Science & Technology”. Παράλληλα, εντάχθηκε και στο Ευρωπαικό τμήμα της I.U.Fo.S.T., την European Federation of Food Science and Technology ως εκπρόσωπος της Ελλάδος έχοντας δικαίωμα ψήφου.

Έτος: 2017

Το ΚΔΣ της ΠΕΤΕΤ πραγματοποιεί μετά από δεκαετή διακοπή το 6ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας τροφίμων στα πλαίσια της FoodEXPO 2017

Έτος 2019

Με απόφαση της Γ.Σ των μελών τροποποιείται ο τίτλος της ένωσης σε Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων και εκσυγχρονίζεται το καταστατικό ,προκειμένου να διευρυνθεί η εκπροσώπηση στους επιστήμονες τροφίμων και διατροφής.