- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Στόχοι

Η Π.Ε.ΤΕ.Τ. είναι η επιστημονική – επαγγελματική ένωση και συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων Τροφίμων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Στόχοι της Π.Ε.ΤΕ.Τ. είναι:

  1. Η διαρκής παρουσία και συμμετοχή των μελών της στις τεχνολογικές εξελίξεις σ’ όλο το φάσμα παραγωγής τροφίμων.
  2. Συμβολή στην προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους φορείς του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα για την γενικότερη ανάπτυξη της χώρας.
  3. Η μελέτη ιδιαίτερα του θέματος της ορθής διάρθρωσης και του αναγκαίου επιπέδου της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με στόχο την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της οικονομίας.
  4. Η ανάπτυξη και δημιουργία προϋποθέσεων που να οδηγούν στην υγιεινή διατροφή των Ελλήνων μετά από σωστό και υπεύθυνο έλεγχο της ποιότητας και επεξεργασίας των παραγόμενων τροφίμων.
  5. Η συνεργασία με άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις για υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και προώθηση κοινών στόχων.
  6. Η συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν την ισχυροποίηση του κύρους των Τεχν. Τροφίμων και την ευρύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.