- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Βιβλιοθήκη

Στις σελίδες της ενότητας αυτής θα βρείτε, στοιχεία για τις παρελθούσες δραστηριότητες της Ένωσης, από την αρχή της λειτουργίας της Ένωσης έως και το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Επίσης, χρήσιμες συνδέσεις, επιστημονικές εργασίες και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.