- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Εκπρόσωποι

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων, εκπροσωπεί τους Τεχνολόγους Τροφίμων σε διάφορους Οργανισμούς και Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η Ένωση είναι ο μοναδικός φορέας με δικαίωμα ψήφου, που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη με τη συμμετοχή της στην EFFoST και παγκόσμια στην IUFoST.