- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Σε Διεθνείς Οργανισμούς

IUFoST [1]

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Δρ. Τσάκαλη Έφη
ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΟΣ: –

EFFoST [2]

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Ζαφειριάδης Θωμάς MSc
ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΟΣ: –

IFA [3]

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: –
ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΟΣ: –