- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Εργασία

Στον χώρο αυτό του ιστότοπου της ΠΕΤΕΤ, θα βρείτε

α) τους Τεχνολόγους Τροφίμων που είναι  εγγεγραμμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ. για να συνεργαστείτε μαζί τους σε θέματα κατάρτησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τροφίμων.

β) τους ελεύθερους επαγγελματίες Τεχνολόγους Τροφίμων που μπορούν να σας παρέχουν συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες.

Για τη συμμετοχή στην σελίδα αυτή, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) η εγγραφή στην Ένωση

β) η αδιάλειπτη ταμειακή ενημερότητα του μέλους.

γ) η έναρξη επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες

δ) η απόδοση ετήσιας δωρεάς

Για την παρουσίαση σας, σε αυτή τη σελίδα παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και ακολουθήστε τις αναγραφόμενες οδηγίες.

AITHSH_PROBOLHS_STO_SITE [1]